Advertisement

ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Türkiye'de, 2010 yılında bir önceki yıla göre net doğrudan uluslararası yatırım girişi yüzde 5,8 artarak, 8 milyar 899 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'de 2009 yılında net 8 milyar 409 milyon dolar tutarında uluslararası yatırım girişi gerçekleşmişti.

Hazine Müsteşarlığı'nın 2010 yılı Aralık ayına ilişkin ''Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'' yayımlandı.

Buna göre, 2010 yılında uluslararası doğrudan sermaye de bir önceki yıla göre yüzde 3,3 azaldı ve 6 milyar 405 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde uluslararası doğrudan sermaye kapsamında net sermaye yüzde 0,9 artarak, 6 milyar 168 milyon dolardan 6 milyar 225 milyon dolara yükseldi. Net sermaye girişi yüzde 0,2 artarak, 6 milyar 260 milyon dolara çıktı. 2009 yılının aynı döneminde net sermaye girişi 6 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

2010 Ocak-Aralık döneminde diğer sermaye ise yüzde 60,8 azalarak, 180 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde net gayrimenkul ise yüzde 40 artarak, 1 milyar 782 milyon dolardan 2 milyar 494 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'ye 2010 yılı Aralık ayında net 1 milyar 924 milyon dolar düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, 2010 yılı Aralık ayına ilişkin ''Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri'ni yayımladı.

Buna göre, uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi, 2010 Aralık ayında 1 milyar 791 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Sermaye girişinin 1 milyar 415 milyon doları elektrik, gaz ve su sektöründen geldi. Nakit sermaye girişinin 1 milyar 642 milyon dolarlık bölümü AB ülkeleri kaynaklı oldu.

2010 yılında net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş), 8 milyar 899 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.-2010 YILI-Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi 2010 yılında toplam 6 milyar 260 milyon dolara ulaştı.

Uluslararası doğrudan yatırım girişinin 2 milyar 40 milyon doları elektrik, gaz ve su sektöründen kaynaklandı. 2010 yılında nakit sermaye girişinin yüzde 76'sı AB ülkeleri kaynaklı oldu.

2010 yılı Aralık ayında 221 adet uluslararası sermayeli şirket kuruldu, 32 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. 2010 yılı sonu itibariyle 2 bin 707 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 526 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki oldu.

Geçen yıl 3 bin 233 uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ile imalat sanayi sektörlerinde faaliyette bulundukları görüldü.

İmalat sanayinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı birinci sırada yer alırken, bunu kimyasal madde ve ürünleri imalatı ile makine ve teçhizat imalatı izledi.

2010 yılında kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde olan 271 uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşti. Bu şirketlerin 59'u imalat sanayiinde, 54'ü toptan ve perakende ticaret sektöründe, 31'i de elektrik, gaz ve su sektöründe faaliyette bulunuyor.

Geçen yıl ocak-aralık döneminde kurulan 3 bin 233 uluslararası sermayeli şirketin, bin 311'i AB ülkeleri, 895'i Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 496'sı ise diğer Avrupa ülkeleri ortaklı şirketler.-TÜRKİYE'DEKİ ULUSLARARASI SERMAYELİ ŞİRKETLER-2010 yılı sonu itibariyle 21 bin 39 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 4 bin 798 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Toplamda 25 bin 837 uluslararası sermayeli şirket Türkiye'de faaliyette bulunuyor. Bu şirketlerin, başta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, imalat sanayi, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektörlerinde faaliyette bulundukları görülüyor.

İmalat sanayinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı birinci sırada yer alırken, bunu gıda ürünleri içecek ve tütün imalatı ile tekstil ürünleri imalatı izledi.

25 bin 837 adet uluslararası sermayeli firmanın ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 13 bin 550 adet ile birinci sırada yer aldığı görülüyor. AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde Almanya 4 bin 315 adet firma ile birinci sırayı alırken, İngiltere'yi 2 bin 237 şirketle İngiltere ve bin 866 şirketle de Hollanda izliyor.

Söz konusu uluslararası sermayeli firmanın illere göre dağılımına bakıldığında da İstanbul'un 14 bin 328 firma ile birinci sırada yer aldığı görülüyor. İstanbul'u Antalya (3 bin 201), Ankara (bin 712) ve İzmir (bin 540) takip ediyor.

İstanbul'da faaliyette bulunan 14 bin 328 uluslararası sermayeli firmanın başta toptan ve perakende ticaret (5 bin 111) olmak üzere, imalat sanayi (2 bin 508), gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (2 bin 152) sektörlerinde faaliyette bulundukları görülüyor.-YATIRIM PROJELERİ-Bültene göre, 2010 yılı Aralık ayında Hazine Müsteşarlığı tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenen 55 proje kapsamında yaklaşık 1,7 milyar dolar tutarında yatırım yapılması öngörüldü.

Böylece 2010 yılında belgelendirilen yatırım projesi sayısı 218 adede, belge kapsamındaki yatırımların tutarı 5,3 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 54'ü uluslararası ortaklar tarafından karşılanacak.

218 adet yatırım teşvik belgesinin 158'i imalat, 32'si hizmetler, 8'i madencilik ve taşocakçılığı, 13'ü elektrik, gaz ve su, 7'si tarım ve ormancılık sektörlerinde düzenlendi.

2009 ve 2010 yılı fiili uluslararası doğrudan yatırım girişleri şöyle:

. 2009 2010 Değişim (yüzde)

----------------------------- --------- -------- ----------------

Uluslararası doğrudan 8.409 8.899 5,8

yatırımlar toplamı (net)

Uluslararası doğrudan sermaye 6.627 6.405 -3,3

Sermaye (net) 6.168 6.225 0,9

Giriş 6.250 6.260 0,2

Çıkış -82 -35 -

Diğer Sermaye 459 180 -60,8

Gayrimenkul (net) 1.782 2.494 40,0