Advertisement

TBMM (A.A) - 17.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, ÖSYM'yi yeniden yapılandıran yasa teklifinden çıkarılan Türk Hava Kurumu Üniversitesi kurulmasını öngören madde, tekriri müzakere yöntemiyle (yeniden görüşme) yeniden eklendi.

Muhalefetin önergesinin kabul edilmesine itirazı nedeniyle AK Parti'nin oylarıyla reddedilen Türk Hava Kurumu Üniversitesi kurulmasına dair madde; Hükümetin talebi, Danışma Kurulunun görüşü doğrultusunda, yeniden görüşüldü.

Bu üniversiteye bağlı Adana'da Hava Ulaştırma Fakültesi kurulmasına ilişkin muhalefetin önergesi, yine muhalefetin oylarıyla kabul edilmiş, bunun üzerine AK Parti itiraz etmişti.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, itirazlara karşı çıkarak, önergenin kabul edildiğini söylemişti. AK Parti, önergenin kabul edilmesi nedeniyle, üniversitenin kurulmasına ilişkin maddeye red oyu vermişti.

Mumcu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifinin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 22 Şubat Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.