Advertisement

1. 31 Aralık 2010 tarihli kamu alacaklarını baz alan düzenleme, ''vergiler, vergi cezaları, trafik para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları, belediyelerin vergi, ücret ve su alacakları, elektrik, öğrenim kredisi, destek, çeşitli aidat, çiftçi kredisi ve sulama bedeli, ecrimisil, kira, irtifak hakkı'' gibi alacakları kapsıyor.

2. Düzenleme ile 800 çeşit para cezasının 6 tanesi de yeniden yapılandırmaya tabi tutuluyor.

3. Kanun ile kesinleşmiş alacaklar yeniden yapılandırıldırılırken, ihtilaflı alacaklara son verilerek tahsilatın hızlandırılması hedefleniyor, matrah ve vergi arttırımı, stok beyanı ile kayıtların düzeltilmesi gibi düzenlemeler getiriliyor.

4. Alacakların taksitle ödenmesine olanak tanınırken, vergi ve prim borçlarının kredi kartıyla ödenebilmesi de hüküm altına alınıyor.

5. Maliye teşkilatı, Kanunun ardından ciddi bir tanıtım toplantısı planlıyor. Bu çerçevede, Uygulama Tebliği, Bilgilendirme Broşürleri, mükelleflere mektup, panel, konferans, seminer gibi toplantılar düzenlenmesi, sivil toplum örgütleriyle işbirliğine gidilmesi, alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlarda da da bilgilendirme stantları kurulması öngörülüyor.

6. Elektronik ortamda matrah artırımı için programlar geliştiriliyor. GİB web sitesinde tanıtıcı ve yönlendirici yayınlar planlanıyor. VİMER aracılığıyla da mükelleflere bilgi verilmesi düşünülüyor.