Advertisement

ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - Bu yılın Ocak ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,33, kapanan şirket sayısında da yüzde 11,51 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2011 Ocak Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın Ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre gerçek kişiler tarafından kurulan şirket sayısında yüzde 19,88 artış olurken, kooperatif sayısında yüzde 4,46 gerileme yaşandı. Ocakta geçen yılın söz konusu ayına göre kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,75 düşme yaşanırken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 9,06 gerileme belirlendi. Aynı dönemler karşılaştırıldığında tasfiye edilen şirket sayısında yüzde 25,90, kooperatif sayısında da yüzde 23,36 azalma görüldü. Ocakta Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.-OCAK-2010 ARALIK KARŞILAŞTIRMASI-TOBB istatistiklerine göre bu yılın Ocak ayında geçen yılın Aralık ayına göre gerçek kişiler tarafından kurulan ticari işletmelerin sayısında yüzde 9,39 artış olurken, kurulan kooperatif sayısında yüzde 13,71 gerileme saptandı.

Aynı aylar karşılaştırıldığında kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin sayısında yüzde 33,09 artış olurken, kapanan kooperatif sayısında yüzde 34,33 azalma kaydedildi. Bu yılın Ocak ayında geçen yılın Aralık ayına göre tasfiye olan şirket sayısında yüzde 35 artış yaşanırken, tasfiye edilen kooperatif sayısında ise yüzde 22,90 gerileme oldu.

Bu yılın Ocak ayında kurulan toplam 6 bin 90 şirket ve kooperatifin yüzde 93,63'ü limited şirket, yüzde 4,55'i anonim şirket, yüzde 1,75'i ise kooperatiflerden oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,93'ü İstanbul, yüzde 9,74'ü Ankara, yüzde 5,94'ü İzmir, yüzde 4'ü de Bursa'da kuruldu.-BU YILIN OCAK AYINDA KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİ-Bu yılın Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 7,20 azaldı. 2011 Ocak ayında kurulan 5 bin 702 limited şirket toplam sermayenin yüzde 77,45'ini, 277 anonim şirket de yüzde 22,55'ini oluşturdu. Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı bir önceki aya göre yüzde 7,20 azaldı.-TÜRLERİNE GÖRE ŞİRKET KURULUŞU-Bu yılın Ocak ayında ticaret sektöründe bin 788 şirket ve kooperatif ile 2 bin 233 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. 2011 Ocak ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin bin 788'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 112'si imalat, 948'i inşaat sektöründe yer aldı.

Söz konusu dönemde kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 2 bin 233'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 13'ü inşaat, 677'si imalat sektöründe.

Aynı ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 674'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 423'ü inşaat, 391'i imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

Yine bu yılın Ocak ayında kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin bin 738'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 445'i inşaat, 322'si imalat sektöründe yer alıyordu.-221 YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU-Ocakta 221 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin 43'ü İran, 29'u Alman ortaklı olarak kurulurken, yabancı ortak sermayeli şirketlerin 30'u anonim, 191'i limited şirketten oluştu. Bu şirketlerin 43'ü ticaret ve 25'i inşaat sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 59,67'si yabancı sermayeli ortak payından oluştu. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının ortak olduğu 19 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.