Advertisement

Fed Başkanı Ben Bernanke, büyük dış ticaret fazlası taşıyan ülkelerin, küresel ekonomiye yardımcı olmak için, paralarının değer kazanmasına izin vermeleri gerektiğini söyleyerek, Çin Yuan üzerindeki sınırlamalarını bir kez daha eleştirdi.

Bernanke, Çin'in adını anmadan, "Bazı ülkelerin para birimlerinin değerinin altında seyretmesini sürdürmeleri , dengesiz ve sürdürülemez olan küresel harcamaların görünümüne katkıda bulunmakta" dedi. Bernanke, "Bu ülkeler, para birimlerinin piyasanın temel göstergelerini daha iyi yansıtabilmesine izin verme ihtiyacında olacak ve azalan ihracatı iç taleple ikame etmek için çabalarını artıraca" şeklinde görüş bildirdi.

Bu değişiklikler, Bernanke'nin "uluslararası para sistemini yeniden şekillendirmek için kollektif bir değişiklik" şeklindeki söylemini destekliyor. Fed'in rekor büyüklükteki teşvik programına Çin ve Brezilya'dan gelen eleştirileri dengelemek için, Bernanke, konuşmasında, gelişmiş ekonomilerdeki parasal genişlemenin gelişmekte olan ülkelere, enflasyonu artıran ve varlık fiyat balonlarının oluşmasına neden olan sermaye akışını güçlendirdiği yönündeki endişelere dikkat çekti.

Bernanke, büyük dış ticaret açığı taşıyan ülkelerin, maliye politikalarını daha sürdürülebilir bir yola koyma gibi tedbirleri de içeren, tasarruf artışlarını amaçlamaları gerektiğini söyleyerek, Çin'e yönelik eleştirilerini bir miktar dengeledi. Bernanke, konuşmasında ABD ya da Avrupa ülkelerinden bahsetmedi.

Fed Başkanı, Fransa Merkez Bankası tarafından düzenlenen ve diğer merkez bankacıların da konuk edildiği bir tartışma panelinde, önceden hazırlanmış açıklamaları dile getirdi. Paris, bu haftasonu düzenlenecek olan G20 ülkeleri toplantısına ev sahipliği yapacak.