Advertisement

ANKARA (A.A) - 21.02.2011 - Merkez Bankasının Reel Kesim Güven Endeksi (MBRKGE) Şubat ayında bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak 111,0 seviyesinde gerçekleşti.

MBRKGE;yi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sırasıyla gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stok miktarı ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Endeksin üçer aylık hareketli ortalamaları, Şubat ayında bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 110,3 oldu.

Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi verilerinin, alt kalemleri itibarıyla Aralık 2010, Ocak ve Şubat 2011 değerleri şöyle:

. ARALIK-2010 OCAK-2011 ŞUBAT-2011

. ------------ ------------ ----------

Reel Kesim Güven Endeksi 106,4 113,6 111,0

RKGE 3'er aylık ortalama 107,1 109,2 110,3

Toplam sipariş miktarı 92,3 92,5 93,5

Mamul mal stok miktarı (mevcut durum)(*) 97,8 96,1 97,3

Üretim hacmi (gelecek 3 ay) 101,6 119,8 123,7

Toplam istihdam (gelecek 3 ay) 102,1 109,5 110,7

Toplam sipariş miktarı (son 3 ay) 111,7 127,6 110,2

İhracat sipariş miktarı (gelecek 3 ay) 108,3 124,1 117,9

Sabit sermaye yatırım harcaması 124,1 122,3 120,4

Genel gidişat 113,4 116,7 114,3(*) Mamul mal stok miktarı, yayılma endeksi oluşturulurken ters

kodlanıyor. Yayılma endeksinin artışı stok azalışına, azalışı stok artışına işaret ediyor.