Advertisement

ANKARA (A.A) - 21.02.2011 - Merkezi Yönetim brüt borç stoku, 31 Ocak 2011 tarihi itibarıyla 478,1 milyar liraya çıktı.

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, borç stokunun 347,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsinden, 130,4 milyar lira tutarındaki kısmı Döviz cinsi borçlardan oluştu.

Borç stokunun 353,3 milyar lirasını iç borç stoku, 124,8 milyar lirası ise dış borç stoku oluşturdu. İç borç stokunun 301,4 milyar lirası piyasaya, 51,9 milyar lirası ise kamu kesimine yapılan borçlanmadan kaynaklanıyor.

Borç stoku, Aralık sonu itibarıyla 473,3 milyar lira olarak gerçekleşmişti.