Advertisement

İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdullah Çelik, bankanın yeniden yapılanmasının önemli ölçüde tamamlandığını belirterek, ''İstanbul'a taşınma niyetimiz var. İstanbul'a taşınmanın bankaya yararlı olacağını düşünüyoruz'' dedi.

Çelik, bankanın 2010 yılı mali gerçekleşmeleri ve geleceğe yönelik projelerinin açıklandığı toplantıda, Türkiye'nin tek kamu sermayeli bankası olan Türkiye Kalkınma Bankasının, kurulduğu 1975 yılından günümüze 35 yılı aşan yatırım kredileri ağırlıklı bankacılık tecrübesiyle ülke kalkınmasının finansmanına katkıda bulunmaya devam ettiğini söyledi.

2000'li yıllara gelindiğinde teşvikli kredilerin banka faaliyetleri içerisindeki yerinin faaliyetlerin yaklaşık yüzde 6'sına düştüğünü, bu durumun bankanın özel sektörle rekabet içerisinde olabilecek hizmet kalitesine kavuşmasını gerektirdiğini belirten Çelik, bankanın yeni bir yapılanma ve değişim sürecini önemli ölçüde tamamladığını bildirdi.

Çelik, ülke önceliklerine paralel olarak yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesine önem verildiğini, toplam 112 proje incelendiğini, 2,1 milyar TL kredi tahsis edildiğini, sadece 2010'da üretime giren tesislerle ülkeye 275 megavat kapasite kazandırıldığını, bu yıl üretime geçecek tesislerin kapasitelerinin toplamının ise 117 megavat olacağını anlattı.

İthal doğalgazla elektrik üretiminin ağırlığını koruduğu Türkiye enerji piyasasında yerel kaynakların payının artırılarak yurt dışına Döviz çıkışının azalmasında katkılarının artarak devam edeceğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

''Bankamızın uygulamaya koyduğu finansal araçlardan birisi de sağlanan uzun vadeli ucuz kaynakların aracı bankaların dağıtım kanalları kullanılarak çok sayıda küçük yatırımcıya ulaştırılması olarak tanımlanabilecek toptan bankacılık (Apeks) faaliyetleridir. Toptan bankacılık uygulamaları ile bankamız anonim şirket olmayan küçük ölçekli şirketlere ticari bankalarla işbirliği yaparak ulaşma imkanı kazanmıştır.

Dünyadaki başarılı kalkınma bankaları tarafından uygulanan bu yöntemle istihdam yaratma ve bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen krediler kullandırılmaktadır. Şu anda 4 proje devam etmektedir. Tamamlanan iki uygulama ile toplam 60 milyon TL 305 şirkete kullandırılmış, yaklaşık 2 bin ek istihdam imkanı sağlanmıştır. Bu kredilerin yüzde 38'si kalkınmada öncelikli yörelere yüzde 30'u özel gelişme bölgelerinde yer alan şirketlere kullandırılmıştır. Şu anda devam eden 100 milyon dolar ve 50 milyon Avro tutarındaki toptan bankacılık kredilerinin de yüzde 25'i kalkınmada öncelikli yörelere kullandırılacaktır.

Mevcut şirketlerin yatırımlarının desteklenmesi kadar girişimciliğin de desteklenmesi gerektiğine inanan Kalkınma, Avrupa Yatırım Fonu öncülüğünde kurulan 160 milyon Avroluk İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifi (iVCi) adlı fonun da kurucu ortağıdır ve yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştir. Bu fon aracılığı ile yeni girişimler kadar diğer girişim sermayesi fonları da desteklenmektedir.''-SURİYE'DE KALKINMA BANKASI KURULMASINA TEKNİK YARDIM-Abdullah Çelik, Kalkınma'nın çeyrek asrı aşan sektör bilgisini ve kalkınma tecrübesini danışmanlık ve teknik yardım şeklinde yurt içinde ve yakın coğrafyada sunmaya başladığını ifade ederek, Azerbaycan, Bosna-Hersek, KKTC ve Suriye'nin faaliyet gösterilen ülkeler olduğunu, Türkiye Kalkınma Bankası ile Suriye hükümeti arasında imzalanan anlaşma kapsamında Suriye'de bir kalkınma bankası kurulması, kamu kuruluşlarının proje kapasitelerinin artırılması ve girişimciliğin desteklenmesi konularında 5 yıllık bir teknik yardım sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Küçük Girişimci Kredi Programı II'nin (SELP-II), AB tarafından başlatılmış bir proje olup, AB, Alman Kalkınma Bankası (KfW), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve Doğu Anadolu Kalkınma Programı'ndan sağlanan fonların küçük işletmelere kullandırılmasını hedeflediğini kaydeden Çelik, SELP II kapsamında toplanan kaynakların aracı bankalar eliyle küçük girişimcilere kullandırıldığını, yaklaşık fon tutarı 117 milyon Avro olan bu projede Türkiye Kalkınma Bankasının yönlendirme komitesinde temsil edildiğini, SELP II projesinde, proje süresi sonuna yaklaşıldığını ve projenin Türkiye Kalkınma Bankası yönetiminde bir fona dönüştürülerek sürdürülebilirliğinin sağlanmasının planlandığını anlattı.

Önümüzdeki dönemde danışmanlık faaliyetlerinin banka için gelir yaratan bir alan olarak ortaya çıkacağını ifade eden Çelik, ''Danışmanlığı önümüzdeki dönemde bir iş alanı olarak planlıyoruz. Danışmanlık hizmetlerinden önümüzdeki 3 yılda 14 milyon lira gelir bekliyoruz'' dedi.

Çelik, Türkiye Kalkınma Bankasının 2006 başından itibaren ciddi bir değişim, dönüşüm süreci içine girdiğini, kredi bakiyesinin sektörel dağılımında enerjinin yüzde 47,4 ile çok önemli bir yer tuttuğunu, turizmin payının da yüzde 21,1 olduğunu bildirdi.-''KRİZDE FİYATLARIMIZI ARTIRMADIK''-Abdullah Çelik, bankanın faaliyetlerinin artarken takipteki krediler oranının düştüğünü ifade ederek, ''Büyüyoruz, bu sağlıklı bir büyüme... Takipteki kredilerden ciddi tahsilatlar yapıyoruz. Doğu, Güneydoğu'da bankamız çok iyi biliniyor. 2009 krizini Türkiye açısından doğru okuduk, 2009'da enerji alanında hızlı büyüme politikası izlendi. Krizde fiyatlarımızı artırmadık'' diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, tahvil ihracının da gündemlerinde olduğunu belirterek, ''Tahvilden önce sendikasyon gelecek. Sendikasyon muhtemelen 75 veya 100 milyon dolar olacak. Tahvil (ihracı) için biraz daha bekliyoruz, not artışlarını, vesayireyi bekleyeceğiz. Fiyatları, oranları alıyoruz, bakıyoruz. Tahvil için iş planımıza uygun bir anı bekliyoruz'' dedi.

Çelik, bankanın bu yılki kredi büyüme oranının ve faaliyet hacminin güçlü olacağını söyleyebileceklerini, ancak bir oran vermek istemediğini, yüksek bir bir büyüme olacağını, yaptıkları, imzaladıkları sözleşmelerin bunu gösterdiğini kaydetti.

Not artırımının ''çok geç kalmış bir uygulama'' olduğunu, seçimden sonra olması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Çelik, 70 uzman yardımcısı işe aldıklarını, bankanın çalışan sayısının 715 olduğunu bildirdi.-İSTANBUL-Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdullah Çelik, ''Siz de İstanbul'a taşınacak mısınız?'' sorusu üzerine, ''Torba yasaya bankamızın merkezinin ana sözleşmede belirtileceğine ilişkin bir hüküm kondu. Şu anki kanunumuzda (merkez) Ankara'ydı. Bankamızın merkezinin İstanbul olarak belirlenmesi imkanı şu anda vardır, Torba yasa imzalanıp yayınlandıktan sonra... İstanbul'a taşınma niyetimiz var. İstanbul'a taşınmanın bankaya yararlı olacağını düşünüyoruz'' dedi.

Yüzde 99'u Hazine'ya ait olan Türkiye Kalkınma Bankasının yeniden yapılanmasının önemli ölçüde tamamlandığını bildiren Çelik, iVCi adlı fon aracılığıyla yeni girişimler kadar diğer girişim sermayesi fonlarının da desteklenmesine ilişkin bir soru üzerine de, ''Değişik fonlar... Sektörel fonlar olabilir. Mesela enerji için bir fon kurulabilir. Fon enstrümanının kullanılması... Bugün banka, Lüksemburg'da nasıl bir fon kuruluyor, bunu biliyor'' dedi.

Bundan sonra kredi işlemlerinin yanında Hazine işlemlerinin ön plana çıkacağını, önümüzdeki dönemde Türkiye Kalkınma Bankasının büyümesinin önemli bir motorunun Hazine işlemleri olacağını belirten Çelik, sanayi iştiraklerinden çekildiklerini, Kalkınma Menkul Değerler'den çıkacaklarını, bunu küçülttüklerini söyledi.

Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yaşar da Kalkınma Menkul Değerler ile ilgili, bir şirket kurulacağını, o şirkete SPK'nın izin vermesinin ardından Kalkınma Menkul Değerler'i ya tasfiye edeceklerini ya da dönüştüreceklerini bildirdi.