Advertisement

Uluslararası Para Fonu IMF'nin geçtiğimiz hafta yapılan G-20 Maliye Bakanları toplantısına ilişkin hazırladığı raporda, küresel ekonomik toparlanmanın iki farklı hızda ilerlediğine dikkat çekildi. IMF, bu durumun Avrupa ve batıdaki gelişimiş ülkeleri yavaş büyüme karşısında daha kırılgan bir hâle getirirken, gelişmekte olan ülkelerde ise aşırı ısınmaya sebep olduğunu belirtti.

Avrupa'daki finansal sektörün kırılganlığı, bölgedeki ülkeleri şoklara karşı korunmasız bırakırken, Brezilya ve Çin gibi ülkeler ise artan talep ve emtia fiyatlarındaki yükselmeyle hızlanan enflasyonla başetmeye çalışıyor.

IMF raporunda, çift kademeli büyümenin dengesizlikleri artırdığına dikkat çekerek, Euro Bölgesi'ndeki borç krizinin de hem bölge hem de küresel ekonomi için risk oluşturabileceğine karşı uyardı.

Raporda küresel ekonominin geçtiğimiz sene beklenenin üzerinde bir büyüme kaydettiğini hatırlatarak, bunun 2011'e de taşınmasının beklendiğine yer verildi.

Aynı zamanda IMF raporunda gelişen ülkelere giren sıcak paranın, ülkelerin yapılandırılmasında kullanılabileceği savunuldu. Ancak sıcak paranın ani girişinin, ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinden de bahsedildi.