Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, 2009 yılında yüzde 14'lere kadar çıkan işsizlik oranının 2010'da yüzde 11,9'a gerilediğini belirterek, 1 yılda işsizliğin 2,1 puan düşmesinin muazzam bir başarı olduğunu söyledi.

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) tarafından düzenlenen Ulusal Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri Çalıştayı, Hilton Otel'de başladı.

Bakan Yılmaz, açılışta, küresel kriz sonrası dünyada sermayenin cezbedilmesi anlamında rekabetin yoğunlaştığı bir ortamda bu toplantının çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 21. yüzyılın ilk 10 yılını başarı hikayesi ile geçirdiğini, gelişmekte olan ülkeler arasında özellikle bölgesinde önemli bir performans ortaya koyduğunu anlatan Yılmaz, bu performansı 2023'e giderken daha üst noktalara çıkarmak istediklerini kaydetti.

Türkiye'nin 2001 krizi sonrasında hem krizin yaralarını sardığını, hem yeni bir kriz yaşamamak için önlemler aldığını ifade eden Yılmaz, o tarihten bugüne muazzam bir gelişme görüldüğünü, 230 milyar dolarlık bir ekonomiden 740 milyar dolarlık bir ekonomiye, 3 bin 500 dolar kişi başı gelirden 10 bin doları aşan kişi başı gelire ulaşıldığını anlattı.

Amaçlarının, 2023'te bu başarının üzerine yeni başarılar inşa ederek ilk 10 ekonomi arasına girmek olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, hedefleri, ''2023'te en az 2 trilyon dolarlık bir ekonomi oluşturmak, kişi başı geliri 25 bin dolar mertebesine ulaştırmak, dış ticarette 500 milyar doları aşmak, eğitimde, sağlıkta vs daha ileri standartlar yakalayan bir Türkiye'' şeklinde özetledi.

Yılmaz, hedeflere ulaşmak için uygun bir yatırım ortamı oluşturmanın önemine de vurgu yaptı.

Türkiye'nin bir taraftan yatırım ihtiyacı yoğun, bir taraftan enerjiyi dışarıdan ithal etmek durumunda bir ülke olduğuna işaret eden Yılmaz, dolayısıyla sadece iç tasarruflarıyla hedeflerini, istediği büyümeyi gerçekleştirmesinin zor olduğunu, mutlaka dışarıdan sermayeyi cezbetmesi gerektiğini, ancak bu sermayenin kısa vadeli, geçici değil, nitelikli olması gerektiğini belirtti.-İSTİHDAM RAKAMLARI-Genç, dinamik nüfusa sahip Türkiye'de nüfusun istihdamının en temel sorunlardan biri olduğunu bildiren Yılmaz, dün açıklanan istihdam rakamlarına değindi.

2009 yılında işsizlik oranının yüzde 14'lere kadar çıktığını, dün açıklanan rakamlarda bu oranın yüzde 11,9'a gerilediğinin görüldüğünü hatırlatan Yılmaz, ''1 yılda işsizliğin 2,1 puan düşmesi muazzam bir başarı'' dedi.

1 yılda 1 milyon 300 binin üzerinde istihdam oluştuğunu, işgücü piyasasına girmiş 900 bine yakın insana iş verilirken, işsiz stokunun 425 bin kişi civarında azaldığını söyleyen Yılmaz, ''Önemli olan bunu devam ettirebilmemiz, insanımıza daha fazla nitelikli iş oluşturmamız. Bu temel önceliğimiz'' diye konuştu.

Yılmaz, doğrudan yatırımlara da bu şekilde baktıklarını, ''ne kadar istihdam, ne kadar katma değeri yüksek istihdam getirecek'' dediklerini, bu açıdan da bu yatırımları çok önemsediklerini belirtti.

Dünyada 95 bin çok uluslu firma bulunduğunu, bu firmaların 1 milyondan fazla işbirliği, 70 milyon civarında istihdam oluşturduğunu, dünyadaki sabit sermaye yatırımlarının yüzde 15'ini gerçekleştirdiğini anlatan Yılmaz, bu pastadan yüksek pay alınmasının önemine işaret etti.-2005-2010 DÖNEMİNDE 89 MİLYAR DOLARLIK DOĞRUDAN YATIRIM-Türkiye'de 2005-2010 döneminde cumhuriyet tarihinde görülmemiş ölçüde doğrudan sermaye akımı görüldüğünü kaydeden Yılmaz, bu dönemde Türkiye'ye 89 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapıldığını, bunun küçümsenmeyecek bir rakam olduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde bunun devam etmesini beklediklerini dile getiren Bakan Yılmaz, bu yıl doğrudan sermayenin Türkiye açısından önemli bir miktara ulaşacağına inandığını, makroekonomik göstergelerin bunu işaret ettiğini söyledi.

Makroistikrarın, güvenin bu işin temeli olduğunu, bu temel üzerine iradi, kurumsal çabalara ihtiyaç bulunduğunu kaydeden Yılmaz, ülkede istikrar yoksa sermayeyi çekmenin mümkün olmadığına dikkati çekti.

Bunların tanıtımının önemini ifade eden Yılmaz, bu konuda Türkiye'de önemli çabalardan birinin Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu olduğunu kaydetti.

Bu süreçte daha fazla görev üstlenmesi gereken iki kurum olduğunu bildiren Yılmaz, şöyle dedi:

''İlki, en önemlisi Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı. Temel misyonu zaten bu. Ülkemize daha fazla daha nitelikli sermaye taşımak. Kısa sürede çok önemli bir yere geldi bu ajansımız. Başbakanlığa doğrudan bağlı üst düzeyde gerçekten konumlandırılmış bir ajansımız. Türkiye'deki merkez ofisi dışında birçok ülkede ofisleri var. Dünyanın değişik merkezlerinde bir networke sahip. Diğer taraftan kalkınma ajanslarımız var. Kalkınma ajanslarımız da son dönemlerde hızlı şekilde kurumsallaştırdığımız, 2006'da ilk pilot uygulamalarla başladık, ama bugün itibariyle 26 bölge bazında, 81 ilimizi kapsar şekilde oluşturduğumuz bir network. Bence çok tamamlayıcı iki kurum. Bir tanesi yurt dışında çok önemli merkezlerde ofisleri olan bir networke sahip, diğeri de Anadolu'nun her tarafına yayılmış bir network. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman bence tam anlamıyla etkili bir faaliyet yürütmek mümkün olacaktır.''-''BUGÜNE KADAR 60 İLDE YATIRIM DESTEK OFİSİ KURULDU''-Kalkınma ajanslarının görevlerine de değinen Yılmaz, bu ajansların ama en temel görevlerinden birinin içinde bulundukları bölgenin potansiyelini, fırsatlarını çok iyi belirleyip bu fırsatları yurt içi ve yurt dışında tanıtmak, yatırımcıları cezbetmeye çalışmak olduğunu söyledi.

Yılmaz, özellikle uluslararası alanda bölgenin imkanlarını tanıtırken mutlaka kalkınma ajansları ile yatırım destek ve tanıtım ajansının bir anlamda iki kardeş kurum olarak elbirliği, iş bölümü içinde çalışmaları, bir sinerji oluşturmaları gerektiğini anlattı.

Şu an itibariyle Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı içinde kalkınma ajanslarıyla ilgili birer uzman, kalkınma ajanslarında ise yatırım destek ve tanıtım ajansıyla ilişkilerden sorumlu bir kişi olduğunu belirten Yılmaz, bunun daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yatırımcıların Türkiye'ye geldikleri zaman sadece genel birtakım bilgiler edinmek istemediğini, belirli bölgelere, daha somut projelere yönlendirilmek, bir bölgeye gittiklerinde muhatap görmek istediklerini kaydeden Yılmaz, ''Bu açıdan da önemli bir kurumsal yapılanmamız yatırım destek ofisleri. Kalkınma ajanslarını 26 bölgede kurduk, ama yatırım destek ofislerimizi 81 ilde kuruyoruz. Bugüne kadar 60 ilde yatırım destek ofisi kuruldu'' dedi.

Yılmaz, bu kurumsal altyapıyla birlikte önümüzdeki döneme daha güvenle baktıklarını, siyasi irade olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Dünya Yatırım ve Tanıtım Ajansları Birliği (WAIPA) Üst Yöneticisi Carlos Bronzatto toplantıda deneyimlerini paylaşacağını ve beyin fırtınası yapılacağını söyledi.

TYDTA Başkanı İlker Aycı da etkinliğin TYDTA ile kalkınma ajanslarını biraraya getirmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çalıştay ile TYDTA ve kalkınma ajansları arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, yurt dışı örneklerin incelenmesi suretiyle yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri konusunda ulusal uyumun sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Çalıştay, yarın sona erecek.