Advertisement

ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Şubat Ayı Beklenti Anketi sonuçlarına göre, önümüzdeki ay sermaye piyasası göstergelerinde önemli bir değişim beklenmiyor.

SPK tarafından düzenlenen beklenti anketinin şubat ayı sonuçları açıklandı.

Şubat 2011 anketine 325 üst düzey yönetici katılırken, sonuçlar incelendiğinde, sermaye piyasası göstergelerinin geneline yönelik olarak katılımcıların önümüzdeki ay için mevcut durumda bir değişiklik beklemedikleri görüldü. Katılımcılar 6 aylık ve yıllık dönemde ise genel olarak göstergelerde artış olacağını belirtti.

6 aylık ve yıllık beklentilerde katılımcıların çoğunluğu gösterge bono faiz oranında artış olacağı yönünde görüş bildirdi.

Katılımcıların yüzde yüzde 56'sı gelecek ay gösterge bono faiz oranında değişiklik olmayacağı yönünde görüş bildirirken, 6 aylık süreçte artış olacağını bekleyenlerin oranı da yüzde 46 oldu.-DOLAR VE EUROYA İLİŞKİN BEKLENTİ-Aylık beklentilerde dolara ilişkin hakim görüş değişim yaşanmayacağı yönünde olurken, altı aylık beklentilerde değişim yaşanmayacağı ve yükseleceği yönünde görüş bildiren katılımcıların oranı aynı seyretti. Yıllık beklentilerde ise katılımcıların önemli bir kısmı (yüzde 41,23) dolarda yükseliş beklediğini belirtti.

Katılımcıların çoğunluğu (yüzde 56) euroya ilişkin olarak önümüzdeki ay artış beklemezken, önemli bir kısmı altı aylık dönem için euroda değişim beklemediğini, yıllık dönem için ise yüzde 37,54'ü artış beklediğini kaydetti. Katılımcıların dolar ve euroya ilişkin beklentileri bir dönem önceki anket sonuçları ile paralellik gösterdi.

İMKB-100 endeksi ve İMKB işlem hacmine ilişkin olarak katılımcıların önemli bir kısmının önümüzdeki ay bir değişim beklemediği, altı aylık ve yıllık dönemde ise artış beklentisinin ağırlık kazandığı gözlendi.

Katılımcıların önemli bir kısmı önümüzdeki ay halka açılacak şirket sayısında değişim beklemezken, altı aylık ve yıllık beklentilerde hakim görüş halka açılacak şirket sayısında artış yaşanacağı yönünde oldu. Bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı yüzde 70'leri aştı.-YABANCI YATIRIMCI-Aylık beklentilerde katılımcıların önemli bir kısmı (yüzde 49) özel sektör borçlanma araçlarının ihracına yönelik koşullarda bir değişim olmayacağı yönünde görüş bildirirken, altı aylık ve yıllık beklentilerde ağırlık görüş koşulların daha uygun olacağı yönünde oldu. Bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı altı aylık ve yıllık dönem için sırasıyla yüzde 65 ve yüzde 71 olarak gerçekleşti.

Yabancı yatırımcı oranına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 56'sı önümüzdeki ay değişim beklemezken, bir önceki dönem anket sonuçları ile kıyaslandığında yabancı yatırımcı oranında bir aylık dönemde artış bekleyen katılımcıların oranının yüzde 27'den yüzde 15'e düştüğü gözlendi. Artış bekleyen katılımcıların oranı altı aylık beklentilerde yüzde 44'e, yıllık beklentilerde ise yüzde 63'e ulaştı.

Reel kesimin yurtdışı borçlanmasında değişim beklemeyen katılımcıların oranı aylık dönemde yüzde 63 olarak gerçekleşirken, altı aylık ve yıllık dönemde bu oran sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 33'e geriledi. Altı aylık ve yıllık dönemde ise reel kesimin yurtdışı borçlanmasında artış yaşanacağı beklentisi ağırlık kazandı.

Katılımcıların İMKB yatırımcı sayısına ilişkin beklentileri değerlendirildiğinde çoğunluk tarafından (yüzde 58) aylık dönemde değişim beklenmediği, uzun dönemde ise yatırımcı sayısında artış beklentisinin hakimiyet kazandığı dikkat çekti.-İSTANBUL ALTIN BorsaSI-Aylık dönemde İAB işlem hacmine ilişkin katılımcıların yüzde 56'sı değişim yaşanmayacağı yönünde görüş bildirirken, altı aylık ve yıllık beklentilerde aynı yönde görüş bildirenlerin oranında düşüşler, artış yaşanacağı yönünde görüş bildirenlerin oranında ise yükselişler olduğu gözlendi.

VOB işlem hacmine yönelik beklentilerde değişim beklemeyen katılımcıların oranı aylık dönemde yüzde 54 olarak gerçekleşirken, altı aylık ve yıllık beklentilerde katılımcıların yüzde 60'ı aşkın kısmı artış yaşanacağı yönünde görüş bildirdi.

Yatırım fonları, emeklilik fonları ve MKYO net aktif değerine ilişkin beklentilerin birbirine benzerlik gösterdiği gözlenirken, aylık dönemde katılımcıların çoğunluğu net aktif değerine ilişkin bir değişim beklemediği yönünde görüş bildirdi, altı aylık ve yıllık beklentilerde artış yaşanacağı görüşü ağırlık kazandı.

Sonuçlar, bir önceki dönem anket sonuçları ile kıyaslandığında aylık dönemde yatırım fonları net aktif değerinde artış yaşanacağı beklentisine sahip katılımcıların oranının yüzde 42'den yüzde 30'a gerilediği görüldü.