Advertisement

İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da yaşanan olumsuzlukların getirebileceği negatif etkilerin Türkiye'nin kontrolü dışında gerçekleşecek olsa da, 2011 yılı için ülke içinden kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın konuk olduğu MÜSİAD Ekonomi Değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada Vardan, Merkez Bankasının son dönemde çok amaçlı ve çok araçlı karma bir strateji uygulama kararı alarak, faizlerde indirime, zorunlu karşılık oranlarında artırıma gitmesinin ''çarpıcı'' bir hamle olduğunu söyledi.

Vardan, finansal istikrarın yanı sıra Merkez Bankasının, başlıca hedefi olan ve ekonomik ve sosyal istikrarın şartı niteliğindeki fiyat istikrarının sağlanması için gösterdiği öneme değinirken, şöyle dedi:

''Türkiye'nin uzun yıllar boyunca en büyük meselelerinden biri olan ve 33 yıl boyunca çift veya üç haneli seviyelere varmış kronik enflasyonun, 2005'ten bu yana tek hanelere indirilmiş ve en önemlisi 6 yıldır tek hanede tutulmuş olması zaten başlı başına bir başarıdır. İç talebe dayalı yüksek büyümenin enflasyonu tetikleme riskinin mevcut olduğu günümüz şartlarında da politika faizlerinin dikkatle belirlenmesi gerekliliğini hatırlamakta yarar görüyoruz.''-AYAKLANMALARIN ETKİSİ...-Vardan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki halk ayaklanmaları nedeniyle ortaya çıkan son gelişmelerin, küresel pazarlardaki olumsuzlukları derinleştirebileceğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Bu mevcut olumsuzlukların getirebileceği negatif etkiler kontrolümüz dışında gerçekleşecek olsa da, 2011 yılı için kendi içimizden kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu manada cari açık meselesinin çözülmesi önceliklerimizin başında gelmektedir. Bu doğrultuda, ithalat patlamasına sebep olan düşük kur sarmalından ve enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak adına projelere özel önem verilmeli ve bunlar hızlandırılmalıdır.

Sonuç olarak, cari açık ve işsizlik gibi sorunlarla başa çıkabildiği takdirde ülkemiz, birçok ülkenin krizin etkilerinden kendini sıyıramamış olduğu şu ortamda, konumunu güçlendirme imkanı bulacaktır. İtibarımızın giderek artığı şu dönemde dünyanın en büyük 20 ekonomisini buluşturan G-20 Konferansı'nın önümüzdeki aylarda Türkiye'de gerçekleştirilecek olması da önemli yansımalara sahne olarak dikkatleri yine üzerimize çekecektir.''