Advertisement

Aşağıdaki grafikte Portekiz devletinin vadelere göre borç yapısı görülüyor. Toplam 142.853 milyar Euro’luk borcun yaklaşık 85.2 milyarı ya da kabaca % 60’ının 2016 yılına kadar ödenmesi gerekiyor. Özellikle bu seneki 22.303 ve gelecek seneki 15.134 milyarlık borcun bu vadedeki en yoğun ödeme figürleri olduğu göze çarpıyor. Bu vade yapısının tahvil piyasasına yansıması da yine aşağıdaki getiri eğrisinde görülüyor.

Eğrinin anlattığı resme göre yatırımcılar 5 yıllık tahvil almak için 10 yıllığa göre daha fazla faiz talep ediyorlar. Borç yükünün 5 yıllık diliminin yüksek olması ve faizlerin sürekli rekor kırıyor olması sabit getirili portföyü taşıyan yatırımcıları düşünceye sevk ediyor. Artan maliyetler sebebiyle ülkenin ödeme kabiliyetinde sorunlar yaşanabileceği fiyatlaması ülkenin CDS fiyatlarına da yansıyor. 31 Aralık 2009 tarihinde 91.60 seviyesinden kapanan değerlerin son fiyatı ise 496.40 seviyesinde. Bilindiği gibi CDS fiyatları dayanak bonoları ihraç eden şirket ya da ülkenin geri ödeyememesine bir sigorta olarak olarak alınıyor ve ihraççının temerrüde düşmesi halinde CDS alan yatırımcıya ödeme yapılıyor.

Ülkenin Avrupa Birliği’nden bir kurtarma talep edip etmeyeceği ve diğer yetkililerin ülkeye yardıma nasıl bakacakları önümüzdeki günlerin en önemli konuları olacak. Bu bakımdan yarınki zirve ve 23-24 Mart’ta yapılacak zirveler ajandanın en önemli kalemleri olarak öne çıkıyor.

Gökhan Şen
Bloomberg HT Araştırma Bölümü