Advertisement

ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Türkan Al - Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeye ilgi büyük oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın daha ilk 3 gününde 101 bin kişinin vergi borcu ile trafik ve diğer para cezalarının yeniden yapılandırılması için Maliye Bakanlı'ğına başvurduğunu bildirdi.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vergi dairelerinin vergi borçluları ile Maliye Bakanlığınca tahsil edilen idari para cezalarına ilişkin yeniden yapılandırma başvurularını kabul etmeye başladığını ifade etti.

İlk 3 günde 97 bin kişinin, kesinleşmiş vergi borçları için yeniden yapılandırma istediğini belirten Şimşek, diğer borçlar ve cezalarla birlikte bu sayının 101 bine çıktığını söyledi.

3 günde ortaya çıkan bu rakamı ''memnuniyet verici'' olarak niteleyen Maliye Bakanı, şöyle devam etti:

''Daha uygulamanın başlarında meydana gelen başvurular son derece sevindiricidir. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme, borçlular açısından tarihi bir fırsattır. Vatandaşlarımızın da, bu süreçte Kanunun getirdiği ödeme kolaylığından ve diğer uygulamalardan yararlanmalarını istiyoruz. Borçlu mükelleflerimizi, vatandaşlarımızı bu tarihi fırsattan yararlanmaya çağırıyoruz.''-10 MİLYON KİŞİYE MEKTUP-Bakan Şimşek, yeniden yapılandırmanın doğru ve hızlı şekilde anlatılması için Maliye Bakanlığı olarak da her türlü çabayı göstereceklerini de belirtti.

Bu çerçevede vergi ve idari para cezası borcu olanlara uyarı mahiyetinde birer mektup göndererek, vergi ya da para cezası borcu bulunduğunu hatırlatacaklarını kaydeden Şimşek, ikinci mektupta ise mükelleflerin Kanunun matrah artırımı ve defter kayıtlarıyla ilgili hükümleri konusunda bilgilendirileceğini bildirdi.

Yeniden yapılandırmaya ilişkin uyarı ve bilgilendirme mektuplarının PTT kanalıyla vatandaşa ulaştırılacağını ifade eden Maliye Bakanı, ''Vatandaşa, uyarı ve bilgilendirme amaçlı gönderilen mektup sayısı 10 milyonu bulacak. PTT ile anlaşma sağlandı. Mektupların kağıt ortamına dökülmesi, zarflanması ve vatandaşa ulaştırılması işlemlerini PTT üstlenecek. Bize de bu hizmeti karşılığında indirimli tarife uygulayacak. Mektup başına 95 kuruş ödeme yapacağız'' dedi.

Maliye Bakanı Şimşek, yeniden yapılandırmanın tanıtımı için bilboardların da kullanılacağını söyledi ve yeniden yapılandırmanın vatandaşa en iyi şekilde anlatılması için Bakanlık olarak üzerlerine düşen hiçbir sorumluluktan kaçınmayacaklarını söyledi.-GELİR İDARESİNDE ANLIK TAKİP-Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezinde, yeniden yapılandırmaya dönük yeni bir program oluşturuldu. Bu programla başvuruda bulunan kişilerin borç tutarlarının Kanun hükümlerine göre yapılandırılması, bu işlemlerin de merkezden sürekli olarak takip edilmesi öngörüldü.

Başkanlık, vergi dairelerinden de vatandaşın yapılandırma başvurularının süratle kayda alınmasını istedi.-YÜZBİNLERCE BORÇ SİLİNDİ-Gelir İdaresi Başkanlığı, Kanun kapsamında, trafik ve idari para cezası tutarı 120 liranın olan yüz binlerce kişinin para cezasını da sildi.

Bilgi İşlem Merkezinde daha önce 3 günde tamamlanması planlanan ceza silme işlemi, hem her vergi dairesi için ayrı ayrı işlem yapılması, hem de ceza tutanaklarının sayısının fazla olması nedeniyle günlerce sürdü.

Kanun ile birlikte farklı kanunlarda yer alan çok sayıda idari para cezasına ilişkin yapılandırma ya da silme işleminin gündeme geldiğine dikkati çeken yetkililer, ''Türkiye'de 1 yılda sadece 7 milyon dolayında trafik para ceza tutanağı düzenleniyor. Trafik cezalarının bir bölümü de tahsil edilemiyor. Diğer idari para cezalarında olduğu gibi tutarı 120 liranın altında olan trafik cezaları da Torba Kanun uyarınca silindi. Ceza tutarı 120 liranın üzerinde olan trafik ceza tutanağı sayısı ise 4 milyon. Bunlar da yapılandırma kapsamında'' açıklamasında bulundu.-İŞTE UYARI MEKTUBU-Gelir İdaresi Başkanlığının Maliye Bakanı Şimşek'in isteği doğrultusunda borçlu mükelleflere göndereceği uyarı mektuplarında önce ilgili kişinin vergi ya da ceza tutarına da yer verilmesi öngörülmüştü.

Ancak mektupların Birleşik Posta Hizmeti kapsamında PTT'de kağıt ortamına dökülmesi kararından sonra, vergi mahremiyeti nedeniyle borç tutarlarının mektuplara yazılmasından vazgeçildi. Bunun yerine, mükellefe borcunun olduğunun hatırlatılması görüşü benimsendi.

Borçlulara yollanacak mektup özetle şöyle:

''Değerli mükellefimiz,

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun, 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanun ile mükelleflerimize kaçırılmaması gereken pek çok imkan sağlanmıştır. Bunlardan en önemlisi borçlu mükelleflere getirilen ve borçların yeniden yapılandırılmasına imkan veren düzenlemedir.

Buna göre, başvurmanız halinde 31 Aralık 2010 tarihi öncesi borçlarınız yeniden yapılandırılacaktır. İsterseniz yapılandırılmış borcunuzu 36 ayda 18 taksitte ödeyebilirsiniz. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde herhangi bir haciz işlemi ile karşılaşmayacaksınız. Böylece iş ve işlemlerinizi vergi borcu problemi olmadan yürütebileceksiniz. Yapılandırma Kanunundan yararlanmanız halinde bu borcunuzdan dolayı ihalelere girmekten men edilmeyeceksiniz. Ayrıca yapılandırma sırasında herhangi bir teminat istenilmeyecektir.

Yapılandırmadan yararlanılması halinde varsa vergi ziyaı cezalarınız silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları yerine ilgili dönemlerde geçerli olan TEFE/TÜFE aylık değişim oranları uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan borcunuzu peşin ödeyebileceğiniz gibi ikişer aylık dönemler itibariyle 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte de ödeyebilirsiniz.

Taksit ödeme seçeneğini tercih ettiğinizde borcunuza, 6 eşit taksit (12 ay) için yüzde 5, 9 eşit taksit (18 ay) için yüzde 7, 12 eşit taksit (24 ay) için yüzde 10, 18 eşit taksit (36 ay) için yüzde 15 ilave edilecektir. Yapılandırılan borçların peşin veya taksitli olarak kredi kartıyla da ödenmesi mümkündür.

Kayıtlarımızda yapılan araştırmalara göre, Kanun kapsamına giren borcunuz olduğu görülmüştür. 6111 sayılı Kanundan yararlanmak istemeniz halinde vergi dairemize başvurmanız gerekmektedir.

6111 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunmayan mükelleflerimizin borçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir.

Birikmiş borçların tasfiyesine yönelik büyük bir imkan sunan ve mükellef lehine pek çok uygulama getiren söz konusu düzenlemeden faydalanmanız menfaatinize olacaktır.

Kanunun getirdiği bu imkanlardan yararlanmak için son başvuru süresinin 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimi olduğunu hatırlatır, iyi günler dileriz.''-BİLGİLENDİRME MEKTUBU-Borcu bulunsun, bulunmasın yaklaşık 4 milyon vergi mükellefine gönderilecek ikinci mektupta ise Kanunun matrah artırımı ve defter kayıtlarıyla ilgili hükümleri hatırlatılıyor.

Bu mektupta da özetle şu görüşlere yer veriliyor:

''Bu kanun ile mükelleflerimize kaçırılmaması gereken pek çok imkan sağlanmıştır. Bunlardan en önemlisi borçlu mükelleflere getirilen düzenlemedir.

Kanunla getirilen bir diğer imkan ise 2006-2009 dönemlerine ilişkin olarak yıllık gelir, kurumlar, stopaj ve katma değer vergileri için matrah ve vergi artırımı düzenlemesidir. Buna göre söz konusu dönemlerin tamamında veya istenilen herhangi bir dönemde Kanunda yer alan oran ve tutarlarda matrah ve vergi artırımı yapılması mümkündür. Matrah ve vergi artırımı yapılan vergi türleri için artırım dönemleri vergi incelemesine tabi tutulmayacaktır. Ayrıca halen devam eden incelemelerle ilgili olarak da matrah ve vergi artırımından faydalanılması belli şartlar dahilinde mümkün olacaktır.

Bir diğer imkan ise defter kayıtları ile işletmenin gerçek durumunun uyumlu hale getirilmesine izin verilmesidir. Buna göre işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, Kanunda belirtilen şartlar yerine getirilerek kayıt altına alınabilecektir. Ayrıca işletme kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar gerekli şartlar yerine getirilmek koşuluyla kayıtlardan çıkarılabilecektir.

Söz konusu Kanuni düzenlemeden faydalanmanız menfaatinize olacaktır.''