Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

PEKİN (A.A) - 14.03.2011 - Çin Başbakanı Ven Cibao, ''izledikleri kalkınma yolunu hiçbir zaman model olarak görmediklerini'' belirtti.

Başbakan Ven, Çin Ulusal Halk Meclisi'nin ((ÇUHM) yıllık toplantısının kapanmasından sonra düzenlenen basın toplantısında, bütün ülkelerin kendi ulusal koşullarına uygun gelişme yolu izlediğini ve Çin'in bu ülkelerin halklarının seçimine saygı gösterdiğini söyledi.

Bazı Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinde ortaya çıkan karışıklıkları yakından izlediklerini ifade eden Başbakan Ven, Kuzey Afrika ülkeleriyle Çin arasında ''benzerlik kurmanın doğru olmadığını'' savundu.

''Biz Çin'in ulusal koşullarına uygun bir gelişme yoluna girdik'' diyen Ven, ''Çin'in halen geniş nüfusa, zayıf ekonomik temele ve dengesiz gelişmeye sahip bir gelişmekte olan ülke olduğu'' değerlendirmesini yaptı.

Halkın çıkarlarına öncelik vererek kapsamlı, koordineli ve sürdürülebilir gelişme için uğraşacaklarını kaydeden Ven, ''Toplumsal istikrarı ve uyumu korumak için toplumsal adaleti ve hukuku geliştireceklerini'' vurguladı.-"ENFLASYONU ÖNLEMEYE ÖNCELİK VERECEĞİZ"-Çin Başbakanı Ven Ciabao, Pekin'de yerli ve yabacı çok sayıda gazetecinin katıldığı basın toplantısında, enflasyonu önlemeyi bu yıl makro düzenleme çalışmalarında birinci sıraya alacaklarını ve enflasyon riskini yönetebilecek güvene sahip olduklarını söyledi.

Ülkenin halen enflasyon sorunu yaşadığına ve enflasyonun iki nedeni olduğuna işaret eden Ven, bunlardan birincisinin, bazı ülkelerde uygulanan gevşek para politikasının döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında büyük dalgalanmalara yol açması, ikincisinin de Çin'de iş gücü maliyetinin yükselmesi nedeniyle çeşitli ürünlerin fiyatlarının artması olduğunu belirtti.

Ven, enflasyonun önlenmesi için üretimin düzenleneceğini, özellikle tarım ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanacağını, ekonomik ve idari yöntemlere başvurularak piyasa yönetiminin güçlendirileceğini ifade etti.

2011-2015 yılları arasında yüzde 7 olarak öngörülen kaliteli ve etkili büyüme hızına ulaşmanın kolay olmadığını dile getiren Ven, ekonomik kalkınma hızı, istihdam ve enflasyonu kontrol etme arasında denge sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Devlet dışı ekonomiyi geliştirmek için daha detaylı kurallar hazırlayacaklarını bildiren Ven, daha çok sosyal konut inşa ederek konut fiyatlarındaki artışı önleyeceklerini söyledi.-"KUR REFORMU SÜRECEK"-Başbakan Ven kur politikasını daha da esnek hale getireceklerini ve kur oluşum mekanizmasıyla ilgili reformu ilerletmeye devam edeceklerini yineledi.

Ven, 1994 yılından bu yana Çin parası yuanın kurunda üç kez reform yapıldığına ve kurun şu anda söz konusu yıla göre yüzde 57.9 oranında daha yüksek olduğuna işaret etti.

Piyasadaki arz ve talep dengesine göre kontrollü bir dalgalı kur rejimi uygulanacağını belirten Ven, reformun tedrici olarak gerçekleşeceğini, çünkü bu girişimin, işletmelerin gücü ile istihdamı da ilgilendirdiğini ve tüm toplumun istikrarını korumanın ön koşulu olduğunun altını çizdi.

Ven, kur reformunun, ABD Dolarına sabitlenmeyip, farklı Dövizlerden oluşan bir sepete bağlı olan, piyasa temelinde kontrollü bir dalgalı kur rejimi oluşturmayı amaçladığını ifade etti.-KÜRESEL FİNANSAL KRİZE KARŞI UZUN VADELİ ÖNLEMLER PAKETİ-Çin Başbakanı Ven Ciabao, Çin'in küresel finansal krize karşı önlemler paketini, sadece şu an mevcut olan sorunların çözümü için değil, uzun vadeli gelişme için hazırladığını söyledi.

Küresel finansal krizin, Çin'de reel ekonomi üzerinde ciddi ölçüde olumsuz etkiler yarattığını anlatan Ven, uygulanan önlemleri ve sonuçlarını şöyle sıraladı:

''Birincisi, büyük miktarda bütçe ayrılması ve yatırım yapılması, işletmelere canlılık kazandırdı. İkincisi, sosyal güvenlik kapsamının büyük ölçüde genişletilmesiyle vatandaşların yaşam düzeyi istikrara kavuşturuldu ve koşulları iyileştirildi. Üçüncüsü, artan bilimsel ve teknolojik desteklerle ekonomiye güç katılmaya başlandı. Dördüncü olarak da, işletmelerde yapısal düzenlemelere gidilerek yeni stratejik sektörlerin geliştirilmesi çalışmaları başlatıldı.''

Ven, bu çabalar sayesinde Çin'in dünyada ekonomisi en erken yükselişe geçen ülke olduğunu ve böylece ekonomik yapılanmada büyük sıkıntıların önlendiğini ileri sürdü.-SİYASİ SİSTEMDEKİ REFORM-Çin Başbakanı Ven, siyasi reformun Çin Komünist Partisi liderliğinde, düzenli bir şekilde yapılması ve bunun için istikrarlı ve uyumlu sosyal koşullar gerektiği görüşünü dile getirdi.

Çin gibi 1,3 milyarlık nüfusa sahip bir ülkede siyasi reformun kolay olmayacağına işaret eden Ven, ''Reformun tarihin ebedi konusu olduğunu düşünüyorum'' dedi.

Ven, sözlerine ''Siyasi reform ekonomik reforma garanti sağlar, siyasi reform olmadan ekonomik reform başarılamaz'' diye devam etti.

Şu an en büyük tehlikenin yolsuzluk olduğuna dikkati çeken Ven, yolsuzluğun kaynağının kurutulması için sistemde reform yapılması gerektiğini belirtti.

Eşitlik ve adaletin, sosyalizmin özellikleri olduğu gibi toplumsal istikrarın da temeli olduğunu ifade eden Ven, Çin'de gelir dağılımının adil hale getirilerek, eğitim ve sağlık alanlarında kaynak dağılımı dengesizliğini çözmeye çalışacaklarını, böylece vatandaşların reform ve dışa açılma uygulamalarında elde edilen sonuçlardan yararlanabileceklerini kaydetti.-ÇİN ULUSAL HALK MECLİSİ'NİN YILLIK TOPLANTISI SONA ERDİ-Çin'in en yüksek yetki organı olan ÇUHM yıllık toplantısı sona erdi.

ÇUHM Daimi Komitesi Başkanı Vu Bangguo'nun yönettiği kapanış oturumunda, aralarında Çin Cumhurbaşkanı Hu Cintao, Başbakan Ven Ciabao ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Cia Çinglin'in de bulunduğu Çin Komünist Partisi ve devlet liderleri de hazır bulundu.

Kapanış oturumunda, Başbakan Ven Ciabao'nun sunduğu Hükümet Çalışma Raporu, 12. Beş Yıllık Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma Planı, 2011 Yılı Ulusal Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma Planı, 2011 Yılı Merkezi Bütçesi ile Ulusal Halk Meclisi, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı'nın çalışma raporları onaylandı.

ÇUHM Daimi Komitesi Başkanı Vu Bangguo kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, yeni dönemde yasama çalışmalarının olgunlaştırılıp güçlendirileceğini ve Çin'e özgü sosyalist hukuk sisteminin iyileştirileceğini belirtti. Vu, ülkenin hukuka uygun olarak yönetilmesi ilkesinin eksiksiz olarak uygulanıp sosyalist hukuk devleti inşası için çalışılacağını ifade etti.