Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, ''Sektörlerin her birinin ihracat hedeflerini topladığımızda 2023 yılında 545,15 milyar dolarlık bir büyüklük ortaya çıktı. Bu rakama ulaşırsak dünya ticaretinden alacağımız pay da yüzde 1,58 seviyesine ulaşıyor'' dedi.

Büyükekşi, Dolmabahçe Ofisi'nde, ''2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Yönetimi Projesi''nin tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmaya, ''Türkler'in günü birlik kararlar aldığı, strateji nosyonundan yoksun olduğunu söyleyenler çok yanılıyorlar'' diyerek başladı.

''Bu efsaneye'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son verdiğini ifade eden Büyükekşi, ''Huzurunuzda bu şehir efsanesine bir kez de biz son vereceğiz. Bu sunuş, Türkiye'de özel sektör liderliğinde yapılan en kapsamlı strateji belgesidir. İlhamımızı, yarattığınız istikrardan aldık'' dedi.

Siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde, uzun yıllardan sonra uzağa bakar olduklarını dile getiren Büyükekşi, ''Gözümüzü ufka çeviren liderliğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Sizin liderliğinizde Türkiye, bölgesinin rol modeli oldu. Bizlere tüm dünya ölçeğinde bir mücadele, özgüven örneği oldunuz. Bu belge kendine inanmanın, güvenmenin belgesidir'' dedi.

Projeyi, ''Değişimi Gerçekleştirmek, Geleceği Tasarlamaktır'' vizyonu ile hazırladıklarını, öncelikle 2023 ihracat hedefine ulaşmak için hangi politikalara, paydaşlara, süreçlere ve yetkinliklere ihtiyaç bulunduğunu tespit ettiklerini anlatan Büyükekşi, Harvard Üniversitesi'nden Robert Kaplan ve David Norton'un geliştirdiği metodoloji ile yaptıkları projenin, sektör ve ülke düzeyinde Türkiye'deki ilk uygulama olduğunu, modelin strateji haritası ile önceliklere neden-sonuç ilişkisi içinde belirleyerek odaklanması gerektiğini söylediğini kaydetti.

Büyükekşi, projenin iki aşamalı olduğunu, birinci adımda, Türkiye düzleminde 2023 İhracat Stratejisi'nin uygulamaya aktarılması ve performans programını ortaya koyduklarını, ikinci adımda ise bunun tüm sektörler için kırılımını yaptıklarını söyledi.

Dünya ticaretine baktıklarını, Türkiye ile karşılaştırmalar yaptıklarını, rakamlar kadar pazar payının da önemli olduğunun altını çizen Büyükekşi, ''2023'te 500 milyar dolar demek, dünya ihracatından payımızı 13 yılda 2'ye katlamak demek. İlk 20 ihracatçı ülke arasına girmek demek. Şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz ama, en çok ihracat yapan 31. ülkesiyiz. Hedefimiz bu sıralamayı değiştirmektir'' dedi.

Büyükekşi, Türkiye'nin ihracatı içinde ileri teknoloji ürünlerinin payının çok düşük olduğunu, sanayi ihracatında ileri teknoloji ürünlerinin payının yüzde 7 düzeyinde gerçekleştiğini anımsatarak, önümüzdeki dönemde, dünya mal ticaretinin yine dünya gelirinin üzerinde büyüyeceğini, 2023 yılında dünya ticaretinin 34,3 trilyon dolar olacağını öngördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

''Gelecek 13 yılın genel trendlerini şu şekilde öngördük: Dünya ticareti artış oranı geçmiş dönem ortalamasının altında olacak, gelişmekte olan ülkelerin ağırlığı artacak. Türkiye, gelişmekte olan ülkelerin gittikçe artan rekabeti ile karşılaşacak, dünya ticaretinde sektörel olarak, tarımın payında düşüş, sanayinin payında artış olacak. Uzun soluklu değişim gündemimiz ise teknolojik gelişim ve altyapı olarak bugün; teknolojik dönüşümde geciken, fiyatta rekabet etmeye çalışan, dışarıya bağımlı, kapasite artışına odaklanan bir yapıda iken yarın; vizyoner, yüksek katma değer elde eden, ARGE ve tasarım yapan, etkin ve verimli bir yapı olmayı hedefliyoruz. Ülke konumlanması açısından bugün; fasoncu, ürün odaklı, yerel üretici konumda iken yarın; pazarı set eden, tüketici odaklı, global markalar çıkarmış bir ülke olmayı hedefliyoruz.''

TİM olarak, dünya ticaretine ilişkin iyimser-kötümser-olası başlıkları altında 9 senaryo geliştirdiklerini anlatan Büyükekşi, ''Kabul ettiğimiz referans senaryo çerçevesinde, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması için, dünya ticaretinden 2013 yılında yüzde 1, 2018 yılında yüzde 1,25 ve 2023 yılında yüzde 1,5 pay alması gerekmektedir. Bu, bugüne göre dünya ticaretindeki payımızı iki katına çıkartmak demektir'' diye konuştu.

Yaptıkları tespit, senaryo ve öngörüler ışığında, 2009-2013 döneminin strateji mimarisini oluşturduklarını belirten Büyükekşi, buna göre, ihracatın Türkiye ekonomisine; rekabet gücünü artırmak, istihdamı geliştirmek ve bölgesel gelişimi sağlayarak katkıda bulunacağını bildirdi.