Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yıl Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 110,9 artışla 7 milyar 407 milyon dolara ulaştı. Aynı ayda, ihracat yüzde 22,2, ithalat ise yüzde 48,7 oranında artış gösterdi.

TÜİK ve Gümrük Müsteşarlığı işbirliği ile oluşturulan 2011 yılı Şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, bu yılın Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 22,2 oranında artarak 10 milyar 109 milyon dolar, ithalat ise yüzde 48,7 artarak 17 milyar 516 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl Şubat ayında 8 milyar 269 milyon dolarlık ihracat, 11 milyar 781 milyon dolarlık ithalat yapılmıştı.

2011 yılı Şubat ayında, dış ticaret açığı yüzde 110,9 artışla, 3 milyar 512 milyon dolardan, 7 milyar 407 milyon dolara yükseldi.

Geçen yıl Şubat ayında yüzde 70,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2011 yılı Şubat ayında yüzde 57,7'ye geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, 2011 yılı Şubat ayında, 2010 yılı Şubat ayına göre ihracat ve ithalatın değişim oranları, takvim etkisinden arındırılmamış serinin değişim oranlarıyla aynı oldu.

TÜİK verilerine göre 2010 ve 2011 Şubat ayları itibariyle dış ticaret rakamlarındaki gelişme şöyle:

.

.

. ŞUBAT Değişim

2010 2011 Yüzde

-------- ------ -------

İhracat 8,269 10,109 22,2

İthalat 11,781 17,516 48,7

Dış denge -3,512 -7,407 110,9

Karşılama

oranı-yüzde 70,2 57,7 -

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artarak 19,7 milyar dolara, ithalat ise yüzde 46,6 artışla 34,4 milyar dolara ulaştı.

Türkiye ithalatının yüzde 70'ten fazlasını oluşturan ara malı ithalatı, bu yılın Şubat ayında yüzde 51,8 artarak, 8 milyar 375 milyon dolardan 12 milyar 710 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2011 yılı Şubat ayı dış ticaret verilerine göre, bu yılın Şubat ayında sermaye (yatırım) malları ithalatı yüzde 41,3 artışla, 2 milyar 431 milyon dolara çıktı. Tüketim malları ithalatı yüzde 38,5 artarak, 2 milyar 293 bin dolara yükseldi.

Türkiye ithalatının yüzde 70'ten fazlasını oluşturan ara malı ithalatı, şubat ayında yüzde 51,8 artarak, 12 milyar 710 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında en yüksek ithalatı olan fasıl ''mineral yakıtlar ve yağlar'' (3 milyar 741 milyon dolar) oldu. Bunu, ''kazanlar, makine ve cihazlar, aletler ve bunların aksam parçaları'' (1 milyar 716 milyon dolar), ''demir ve çelik'' (1 milyar 590 milyon dolar), ''motorlu kara taşıtları'' (1 milyar 266 milyon dolar) ve ''elektrik makine ve cihazlar, bunların aksam parçaları'' (1 milyar 239 milyon dolar) izledi.-İHRACAT-İhracat kalemlerine bakıldığında bu yılın Şubat ayında 10 milyar doları aşan ihracatın 9 milyar 401 milyon doları imalat sanayi ürünlerinden oluştu. Geçen yılın aynı ayında 7 milyar 611 milyon dolarlık imalat sanayi ihracatı gerçekleşmişti. Buna göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,5 artış meydana geldi.

2010 yılı Şubat ayında 385 milyon dolar olan tarım ve ormancılık ürünleri ihracatı 450 milyon dolara yükselirken, 194 milyon dolar olan madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ihracatı da 170 milyon dolara geriledi.

Balıkçılık alanında 2010 yılı Şubat ayında 12 milyon dolar olan ihracat, bu yılın aynı ayında yüzde 108 artışla 25 milyon dolara ulaştı.

2011 yılı Şubat ayında fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, ''motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları'' (1 milyar 238 milyon dolar), olurken, bu faslı, ''demir ve çelik'' (937 milyon dolar), ''kazanlar, makine ve cihazlar, aletler ve bunların aksam parçaları'' (844 milyon dolar), örme giyim eşyası ve aksesuarları'' (670 milyon dolar) ve ''elektrikli makine ve cihazlar, bunların aksam parçaları'' (617 milyon dolar) takip etti.-OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ-Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artarak 19,7 milyar dolara, ithalat ise yüzde 46,6 artışla 34,4 milyar dolara ulaştı.

Ocak-Şubat döneminde 4 milyar 697 milyon dolarlık sermaye malları, 25 milyar 243 milyon dolarlık ara malları, 4 milyar 294 milyon dolarlık tüketim malları ithalat, 1 milyar 952 milyon dolarlık sermaye malları, 9 milyar 855 milyon dolarlık ara malları, 7 milyar 814 milyon dolarlık tüketim malları ihracatı gerçekleşti.-İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA ÖNDE-Ülkeler bazında değerlendirmede ihracatta Almanya, ithalatta Rusya öne çıktı. 2010 Şubat ayında yüzde 48,3 olan Avrupa Birliğinin ihracattaki payı, 2011 Şubat ayında yüzde 48,7'ye çıktı. AB'ye yapılan ihracat 2010 yılının aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 4 milyar 928 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın Şubat ayında en fazla ihracat yapan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 artarak 1 milyar 100 milyon dolar olurken, Almanya'yı sırasıyla İtalya (636 milyon dolar), İngiltere, (626 milyon dolar), Irak (527 milyon dolar) ve Fransa (500 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ise Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat yüzde 38,9 artışla 1 milyar 911 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rusya'yı da 1 milyar 597 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 479 milyon dolar ile Çin, ve 1 milyar 301 milyon dolar ile ABD izledi.

TÜİK verilerine göre, 2010 ve 2011 Şubat ayı itibariyle sektörlere göre ihracat ve ithalat rakamları ve gözlenen değişim şöyle: (milyon dolar). İTHALAT

Şubat 2010 Şubat 2011 Değişim

(yüzde)

. ------- --------- -------

Sermaye malı 1.721 2.431 41,3

Ara malı 8.375 12.710 51,8

Tüketim malı 1.655 2.293 38,5

Diğerleri 31 81 164,8

TOPLAM 11.781 17.516 48,7

Şubat 2010 Şubat 2011 Değişim

(yüzde)

. ------- --------- -------

Sermaye malı 887,9 1.018,3 14,7

Ara malı 3.938,9 5.052,8 28,3

Tüketim malı 3.423,8 4.014,5 17,3

Diğerleri 18,3 23,1 26,5

TOPLAM 8.269 10.108,8 22,2