Advertisement

Türkiye, özel sektör borçları hariç, 1-6 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 203,2 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

Merkez Bankası'nın haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 185,2 milyon doları Hazine, 15,4 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve Savunma Sanayii ödemeleri gibi kalemler, yaklaşık 2,5 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemesinden oluştu.

Söz konusu dönemde IMF'ye ve Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği tutar, 1-6 Nisan'daki 203,2 milyon dolarlık ödeme de dahil edildiğinde 4 milyar 65,1 milyon doları buldu.

Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin yaklaşık 3 milyar 56,7 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.

Türkiye, 2010 yılında toplam 13 milyar 327,9 milyon dolar tutarında dış borç ödemesi yapmıştı.

Türkiye'nin 2011 yılında aylar itibarıyla yaptığı dış borç ödemeleri şöyle:(milyon dolar)Aylar Hazine Diğer TCMB IMF'ye yapılan Türk Savunma Toplam

ödemeler Fonu ödemeler

------ ------- ------- ---------- --------- ---------- -----------

Ocak 1.663,79 72,57 7,31 - - 1.743,67

Şubat 473,06 112,83 26,10 412,43 - 1.024,42

Mart 734,58 175,37 36,17 147,76 - 1.093,88

Nisan(*) 185,24 15,44 2,48 - - 203,16TOPLAM 3.056,67 376,21 72,06 560,19 - 4.065,13(*) 1-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen ödemeler.