Advertisement

ANKARA (A.A) - 08.04.2011 - Dış ticarette Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre ihracat birim değeri yüzde 12, ithalat birim değeri yüzde 14,8 artarken, miktar bazında endekslerde artış oranları ihracatta yüzde 9,3, ithalatta yüzde 29,5'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ''Dış Ticaret Endeksleri 2011 Yılı Şubat Ayı Sonuçları''nı açıkladı.

Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 2003=100 temel yıllı dış ticaret endekslerine göre, ana sektörler itibarıyla Şubat'ta ihracat birim değer endeksleri, geçen yılın aynı ayına göre tarım ve ormancılıkta yüzde 7,9, balıkçılıkta yüzde 37,3, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 8,9 ve imalat sanayinde yüzde 12,1 arttı.

İthalat birim değer endeksleri ise Şubat ayında tarım ve ormancılıkta yüzde 39, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 23,3, imalat sanayinde yüzde 11 artış gösterdi.-MİKTAR ENDEKSLERİ-Bu yılın Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat miktar endeksi yüzde 9,3, ithalat miktar endeksi de yüzde 29,5 arttı.

İhracat miktar endeksleri ana sektörler itibariyle Şubat'ta, geçen yılın aynı ayına göre, tarım ve ormancılıkta yüzde 8,3, balıkçılıkta yüzde 48,6, imalat sanayinde yüzde 10,3 artarken, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19,8 azaldı.

Aynı ayda, ithalat miktar endeksi tarım ve ormancılıkta yüzde 22,6, madencilik ve taşocakçılığında yüzde 30,1 ve imalat sanayinde yüzde 27,8 yükseldi.