Advertisement

Türkiye'nin Cari İşlemler hesabı, Şubat ayında 6 milyar 127 milyon dolar açık verdi.

Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan, 2011 yılı Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, 2010 yılının Şubat ayında 2 milyar 703 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında yüzde 126,7 artışla 6 milyar 127 milyon dolar açık meydana geldi.

Cari işlemler açığının artmasında dış ticaret açığındaki artış etkili oldu.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen net sermaye girişi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,2'lik artışla 6 milyar 571 milyon dolar oldu. Geçen yıl Ocak-Şubat döneminde net sermaye girişi 3 milyar 750 milyon dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan 2011 yılı Ocak-Şubat dönemi ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 126,7'lik artışla 6 milyar 127 milyon dolar açık verdi. Cari işlemler hesabı, 2010 Şubat ayında 2 milyar 703 milyon dolar açık vermişti.

Dış ticaret açığının Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,4 oranında artarak 5 milyar 937 milyon dolara ulaşması, Şubat ayındaki cari işlemler açığının artmasında en büyük etken oldu.

Analistlerin Şubat ayı cari açık beklentisi ise 6 milyar 350 milyon dolar düzeyindeydi.

Cari açık yılın ilk iki aylık döneminde ise 12 milyar 73 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde cari işlemler hesabı 5 milyar 758 milyon dolar açık vermişti.

Hizmetler Dengesi, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak, 515 milyon dolar fazla verdi.

Bu kalemdeki önemli verilerden biri olan turizm gelirleri, yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artarak, 1 milyar 709 milyon dolara, turizm giderleri ise yüzde 32,5 artarak, 786 milyon dolara yükseldi. Bunun sonucunda, Ocak-Şubat döneminde net turizm gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artarak 923 milyon dolara ulaştı.

2010 yılının ilk iki ayında 7 milyon dolar net giriş kaydedilen taşımacılıkta da bu yılın aynı döneminde 135 milyon dolar net çıkış meydana geldi. Navlun giderlerinde bir önceki yıla oranla yüzde 86,6'lık artış sonucu 461 milyon dolar net çıkış, diğer taşımacılık gelirlerinde de yüzde 28,3 artışla 326 milyon dolar tutarında net giriş sağlandı.-GELİR DENGESİ-Ücret ödemeleri ve yatırım geliri kalemlerinden oluşan gelir dengesi kaleminde Ocak-Şubat döneminde 1 milyar 92 milyon dolar net çıkış oldu. Geçen yılın aynı döneminde net çıkış tutarı 1 milyar 243 milyon dolar düzeyindeydi.

2011 yılı Ocak-Şubat döneminde doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen net çıkışlar da sırasıyla 184 milyon, 396 milyon ve 486 milyon dolar oldu.

Ocak-Şubat döneminde uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin faiz giderleri, önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 31,9 azalarak, 636 milyon dolara geriledi.-CARİ TRANSFERLER-Cari transferler kalemi, 2011 yılının ilk iki ayında yüzde 101,7 oranında artarak 351 milyon dolar giriş kaydetti. Cari transferlerin büyük çoğunluğunu oluşturan genel hükümetten kaynaklanan transferlerde, 200 milyon dolar tutarında gelir kaydedilirken, diğer sektörler kalemi altında yer alan işçi gelirleri de 145 milyon dolar olarak hesaplandı.-SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI-Sermaye ve finans hesaplarında, Ocak-Şubat döneminde 6 milyar 571 milyon dolar net sermaye girişi meydana geldi. Geçen yılın söz konusu döneminde net sermaye girişi 3 milyar 750 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Doğrudan yatırımlar kalemi altında, Türkiye'deki yabancı sermayeli şirketlerin yurt dışındaki ortaklarından kullandıkları kredileri ve yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını da içeren yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak 1 milyar 12 milyon dolar seviyesine çıktı.

Doğrudan yatırımlar kaleminde bu yılın ilk iki ayında 215 milyon dolar net sermaye girişi oldu.

Geçen yılın Ocak-Şubat döneminde 290 milyon dolar net sermaye çıkışı gözlenen portföy yatırımlarında, bu yılın ilk iki ayında 3 milyar 786 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Bu arada, kaynağı belirsiz para giriş-çıkışını içeren net hata noksan kalemi, Ocak-Şubat dönemi itibariyle 5 milyar 502 milyon dolar olarak hesaplandı. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 8 milyon dolar düzeyindeydi.-TABLO-Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler, 2011 ve 2010 yılları Ocak-Şubat dönemi itibariyle şöyle:

(Milyon Dolar)

. 2010 2011

. Ocak-Şubat Ocak-Şubat

. --------- ----------

CARİ İŞLEMLER HESABI -5.758 -12.073

-DIŞ TİCARET DENGESİ -5.166 -11.847

. TOPLAM MAL İHRACATI 17.259 21.097

. TOPLAM MAL İTHALATI -22.425 -32.944

. GENEL MAL TİCARETİ -5.368 -11.108

. İHRACAT FOB 16.105 19.667

. BAVUL TİCARETİ 863 1.047

. İTHALAT CIF -23.472 -34.417

. PARASAL OLMAYAN ALTIN (NET) 204 -782-HİZMET DENGESİ (NET) 477 515

. TAŞIMACILIK 7 -135

. TURİZM 863 923

. İNŞAAT HİZMETLERİ 125 58

. SİGORTA HİZMETLERİ -93 -55

. FİNANSAL HİZMETLER -23 -40-GELİR DENGESİ (NET) -1.243 -1.092

. YATIRIM GELİRİ DENGESİ -1.225 -1.066

. Doğrudan Yatırımlar -186 -184

. Portföy Yatırımları -252 -396

. Diğer Yatırımlar -787 -486-CARİ TRANSFERLER 174 351

. GENEL HÜKÜMET 60 200

. DİĞER SEKTÖRLER 114 151

. İşçi Gelirleri 118 145SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI 3.750 6.571

-SERMAYE HESABI -4 0

-FİNANS HESAPLARI 3.754 6.571

. DOĞRUDAN YATIRIMLAR 827 215

. PORTFÖY YATIRIMLARI -290 3.786

. DİĞER YATIRIMLAR 2.244 3.392

NET HATA NOKSAN 2.008 5.502