Advertisement

ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - Halide Özkul - Türkiye'nin çimento ihracatı, geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 7,38 artış gösterirken, klinker (çimento üretimi sırasında pişmiş kil ve kalkerlerin birleşiminden oluşan iri taneli malzeme) ihracatı yüzde 29,70 geriledi.

A.A muhabirinin, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin 2009'da çimento ihracatı 14 milyon 27 bin 538 ton olarak gerçekleşirken, bu rakam 2010'da 15 milyon 62 bin 999 ton'a yükseldi. 2009 yılında 3 milyon 947 bin 202 ton olan klinker ihracatı ise geçen yıl 2 milyon 774 bin 701 ton'a geriledi.

Yine geçen yıl çimento ihracatında bir önceki yıla göre en yüksek artış bölgeler itibariyle yüzde 50,10 ile Akdeniz bölgesinde gerçekleşirken, bunu yüzde 21,97 artış ile Karadeniz bölgesi izledi. Yüzde 44,84 gerilemeyle çimento ihracatında en fazla düşüş ise bölgeler itibariyle Doğu Anadolu'da gerçekleşirken, bunu yüzde 39,66 gerilemeyle İç Anadolu, yüzde 15,36 gerilemeyle Marmara, yüzde 10,12 gerilemeyle Güneydoğu Anadolu ve yüzde 0,48 gerilemeyle Ege bölgesi takip etti.

Geçen yıl klinker ihracatında bölgeler itibariyle en yüksek artış yüzde 712,64 ile Güneydoğu Anadolu'da gerçekleşirken bunu sırasıyla yüzde 153,56 artış ile İç Anadolu bölgesi izledi. Aynı dönemler karşılaştırıldığında klinker ihracatında en fazla düşüş ise yüzde 44,02 gerilemeyle Ege, yüzde 38,57 gerilemeyle Akdeniz, yüzde 23,73 gerilemeyle Marmara, yüzde 19,83 gerilemeyle Karadeniz, yüzde 7,24 gerilemeyle de Doğu Anadolu bölgesinde gerçekleşti.-BÖLGELER İTİBARİYLE ÇİMENTO VE KLİNKER ÜRETİMİ-2009 yılında Türkiye'de 53 milyon 972 bin 758 ton çimento üretilirken, bu üretim geçen yüzde 16,24 artışla 62 milyon 737 bin 276 tona yükseldi. 2010'da, bir önceki yıla göre Türkiye'nin çimento üretiminde bölgeler itibariyle en yüksek artış ise yüzde 37,14 ile Akdeniz Bölgesi'nde gerçekleşirken, bunu sırasıyla yüzde 24,33 artış ile Doğu Anadolu, yüzde 21,44 artış ile Karadeniz, yüzde 17,40 artış ile İç Anadolu, yüzde 7,06 artış ile Marmara, yüzde 6,05 artış ile Ege ve yüzde 4,80 artış ile de Güneydoğu Anadolu Bölgesi izledi.

Geçen yıl Türkiye'nin klinker üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 7,80 artarak 49 milyon 8 bin 908 ton'dan, 52 milyon 832 bin 430 tona yükseldi. Klinker üretiminde geçen yıl bir önceki yıla göre bölgeler itibariyle en yüksek artış ise yüzde 23,45 ile İç Anadolu Bölgesi'nde olurken, bunu sırasıyla yüzde 16,48 artış ile Doğu Anadolu, yüzde 8,82 artış ile Karadeniz, yüzde 6,71 artış ile Marmara, yüzde 5,27 artış ile Akdeniz ve yüzde 3,27 artış ile de Güneydoğu Anadolu Bölgesi izledi. Geçen yıl Ege Bölgesinde klinker üretimi ise 2009'a göre yüzde 4,50 geriledi.-İÇ SATIŞLAR-Geçen yıl üretilen 62 milyon 737 bin 276 ton çimentonun 47 milyon 720 bin tonu ile yine geçen yıl üretilen 52 milyon 832 bin 430 ton klinkerin 2 milyon 234 bin 122 tonu içeride satıldı.

Geçen yıl bölgeler itibariyle Türkiye'deki çimento ve klinker üretimiyle, ihracatı ve 2009 yılına göre artış oranları şöyle oldu:

.

. ÇİMENTO ÇİMENTO KLİNKER KLİNKER

. ÜRETİMİ ARTIŞ İHRACATI ARTIŞ ÜRETİMİ ARTIŞ İHRACATI ARTIŞ

BÖLGELER (TON) (%) (TON) (%) (TON) (%) (TON) (%)

--------------------------------------------------------------------------------------------

MARMARA 15.592,653 7,06 2.982,927 -15,36 14.536,590 6,71 1.401,959 -23,73

EGE 5.802,326 6,05 1.681,024 -0,48 5.083,822 -4,50 533,002 -44,02

AKDENİZ 13.019,554 37,14 6.312,445 50,10 11.520,299 5,27 487,314 -38,57

KARADENİZ 7.874,410 21,44 954,185 21,97 5.485,252 8,82 275,196 -19,83

İÇ ANADOLU 9.882,904 17,40 325,191 -39,66 8.119.880 23,45 35,291 153,56

D. ANADOLU 3.603,509 24,33 234,222 -44,84 3.001.051 16,48 1,307 -7,24

G.D.ANADOLU 6.961,920 4,80 2,573,005 -10,12 5.085,536 3,27 40,632 712,64

---------------------------------------------------------------------------------------------

TOPLAM 62.737,276 16,24 15.062,999 7,38 52.832,430 7,80 2.774,701 -29,70