Advertisement

Uluslarası Para Fonu IMF, 2011 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun birinci ve ikinci bölümünü yayımlandı. Rapora göre, küresel ekonomi bu yıl yüzde 4,4, 2012 yılında ise yüzde 4,5 büyüyecek.

Gelişmiş ekonomilerde bu oranın bu yıl yüzde 2,4, gelecek yıl da yüzde 2,6, yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde ise bu oranın 2011 ve 2012 yıllarında yüzde 6,5'er artmasının beklendiği belirtildi. Buna göre, gelişmekte olan ülkelerin bu yıl  gelişmiş ülkelere göre yaklaşık 4 puan daha hızlı büyüyeceği tahmin ediliyor.

IMF raporunda küresel düzlemde gelişmiş ekonomilerde ve gelişmekte olan ekonomilerde olmak üzere iki farklı hızda toparlanmanın sürdüğüne dikkat çekildi.

Gelişmiş ekonomilerde ekonomik büyümenin küçük bir düzeyde seyrettiği, ancak işsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği ifade edilen raporda, yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde ise sağlam bir büyüme ve düşük işsizlik oranlarının görüldüğünün altı çizildi.

Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, artan petrol fiyatlarının küresel toparlanma için risk oluşturduğu  belirtildi.

IMF'ye göre, bu yıl petrolün varil fiyatı da ortalama 107 dolar, 2012'de de 108 dolar olacak. Bu rakam bir önceki raporda ortalama 90 dolar olarak tahmin edilmişti.

Artan petrol fiyatlarının ABD ekonomisine olumsuz yansıyacığını savunan IMF, ABD için büyüme beklentisini düşürdü.

2011'de ABD için daha önce yüzde 3 büyüme bekleyen IMF, bu oranı yüzde 2,8'e indirirken, Japonya'nın büyüme beklentisi de yüzde 1.6'dan yüzde 1.4'e çekildi.