Advertisement

TEPAV, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim bölgelerinin çıkaracağı milletvekili sayılarına ilişkin düzenlemesinin, adaleti sağlama bakımından yerinde, fakat yetersiz olduğunu savundu.

TEPAV, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlileri Dr. Türkmen Göksel ve Dr. Yetkin Çınar'a yaptırdığı ''YSK Tarafından Yapılan Düzenlemelerin Adalet ve Sandalye Dağılımı Üzerindeki Etkileri ve Öneriler'' başlıklı araştırmasının sonuçlarını yazılı olarak duyurdu.

Öğretim görevlilerinin TEPAV'a sunduğu politika notunda ''Bir oy değeri'' açısından Türkiye'de seçim bölgelerinde ciddi bir eşitsizlik olduğu belirtildi.

''Her seçim bölgesinde iki milletvekili'' kararının Anayasa Mahkemesince ''eşitliği sağlamadığı/bozduğu'' gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine, YSK'nın 26 Şubat 2011 tarihinde milletvekili sayılarını yeniden hesapladığı hatırlatılan raporda, ''Tunceli'de bir oyun değeri, İzmir 1 numaralı seçim bölgesi veya Balıkesir seçim bölgesine göre 3,5 kat fazladır'' görüşüne yer verildi.


YENİ DÜZENLEMENİN SANDALYE DAĞILIMINA ETKİSİ

TEPAV, YSK'nın yaptığı yeni düzenlemenin olası bir senaryoya göre meclisteki sandalye dağılımına etkisinin de hesaplandığını belirtti.

Özel bir araştırma şirketinin Şubat 2011 tarihinde yaptığı anketin sonuçlarını kullanan TEPAV, ''YSK'nın adaleti sağlama bakımından yaptığı söz konusu değişikliğin yerinde, fakat yetersiz'' olduğu sonucuna ulaşıldığını duyurdu.

''Bayburt gibi bir milletvekili çıkaran seçim bölgelerinin daha fazla olması ve geri kalan bölgelerde de gerekli düzenlemelere gidilmesiyle farklı bölgelerde kullanılan oyların değerinin birbirine yakınsamasının mümkün'' olduğuna dikkat çekilen açıklamada ''YSK tarafından yapılan düzenlemelerin meclis aritmetiği üzerinde çok büyük etkisi olmadığı, yeni düzenlemeye göre Türkiye genelinde AKP 1, MHP ve Bağımsız/BDP ikişer milletvekili kaybederken, CHP beş milletvekili kazandı'' tespiti yer aldı.

TEPAV, ''Türkiye'de Seçim Barajına ve Seçim Sistemi Değişikliklerine Yönelik Analizler ve Politika Önerileri'' kitap olarak yayımlayacak.