Advertisement

ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Türkiye'de, 2011 Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla net doğrudan uluslararası yatırım girişi yüzde 4 artarak 1 milyar 12 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'de 2010 yılı Ocak-Şubat döneminde net 973 milyon dolar tutarında uluslararası yatırım girişi gerçekleşmişti.

Hazine Müsteşarlığı'nın 2011 yılı Şubat ayına ilişkin ''Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni'' yayımlandı.

Buna göre, 2011 Ocak-Şubat döneminde uluslararası doğrudan sermaye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı ve 1 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde uluslararası doğrudan sermaye kapsamında net sermaye yüzde 14,4 artarak 644 milyon dolardan 737 milyon dolara yükseldi. Net sermaye girişi yüzde 14,7 artarak, 646 milyon dolardan 741 milyon dolara çıktı.

Geçen yılın aynı döneminde net sermaye girişi 646 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

2011 Ocak-Şubat döneminde diğer sermaye ise 33 milyon dolar azaldı. Söz konusu dönemde net gayrimenkul ise yüzde 2 artarak, 302 milyon dolardan 308 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'ye bu yılın Şubat ayında net 497 milyon dolar düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılı Şubat ayına ilişkin ''Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri''ni yayımladı.

Buna göre, uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi, 2011 Şubat ayında 310 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Sermaye girişinin 107 milyon doları mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen geldi. 310 milyon dolar olan nakit sermaye girişinin 246 milyon dolarlık bölümü AB ülkeleri kaynaklı oldu.

2011 yılı Ocak-Şubat döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş), 1 milyar 12 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.-OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ-Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi 2011 yılının ilk 2 ayında toplam 741 milyon dolara ulaştı.

Uluslararası doğrudan yatırım girişinin 209 milyon doları mali aracı kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklandı. 2011 yılı Ocak-Şubat döneminde nakit sermaye girişinin yüzde 78,8'i AB ülkeleri kaynaklı oldu.

Bu yılın Şubat ayında 282 adet uluslararası sermayeli şirket kuruldu, 42 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. 2011 yılı Şubat ayı sonu itibariyle 580 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 81 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki oldu.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde 661 uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ile imalat sanayi sektörlerinde faaliyette bulundukları görüldü.

İmalat sanayinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı birinci sırada yer alırken, bunu gıda ürünleri içecek ve tütün imalatı ile tekstil ürünleri imalatı izledi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde olan 43 uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştirak gerçekleşti. Bu şirketlerin 12'si toptan ve perakende ticaret sektöründe, 7'şer adedi ulaştırma haberleşme ve depolama hizmetleri ile inşaat sektöründe faaliyette bulunuyor.

Ocak-Şubat döneminde kurulan 661 uluslararası sermayeli şirketin, 250'si AB ülkeleri, 202'si Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 85'i ise diğer Avrupa ülkeleri ortaklı şirketler.-TÜRKİYE'DEKİ ULUSLARARASI SERMAYELİ ŞİRKETLER-Şubat ayı sonu itibariyle 21 bin 713 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 4 bin 896 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Toplamda 26 bin 609 uluslararası sermayeli şirket Türkiye'de faaliyette bulunuyor. Bu şirketlerin, başta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, imalat sanayi, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri sektörlerinde faaliyette bulundukları görülüyor.

İmalat sanayinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı birinci sırada yer alırken, bunu gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı ile tekstil ürünleri imalatı izledi.

26 bin 609 adet uluslararası sermayeli firmanın ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 13 bin 832 ile birinci sırada yer aldığı görüldü. AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde Almanya 4 bin 411 firma ile birinci sırayı alırken, bu ülkeyi 2 bin 272 şirketle İngiltere ve bin 894 şirketle de Hollanda izledi.

Söz konusu uluslararası sermayeli firmanın illere göre dağılımına bakıldığında da İstanbul'un 14 bin 810 firma ile birinci sırada yer aldığı gözlendi. İstanbul'u Antalya (3 bin 258), Ankara (1748) ve İzmir (1560) takip etti.

İstanbul'da faaliyette bulunan 14 bin 810 uluslararası sermayeli firmanın başta toptan ve perakende ticaret (5 bin 284) olmak üzere, imalat sanayi (2 bin 589), gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (2 bin 231) sektörlerinde faaliyette bulundukları görüldü.-YATIRIM PROJELERİ-Bültene göre, 2011 Şubat ayında Hazine Müsteşarlığı tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenen 18 proje kapsamında yaklaşık 836,2 milyon dolar tutarında yatırım yapılması öngörüldü.

Böylece 2011 yılının ilk 2 aylık döneminde belgelendirilen yatırım projesi sayısı 39'a, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 1,9 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 65'i uluslararası ortaklar tarafından karşılanacak.

39 adet yatırım teşvik belgesinin 25'i imalat, 6'sı hizmetler, 2'si madencilik ve taşocakçılığı, 4'ü elektrik, gaz ve su, 2'si ise tarım ve ormancılık sektörlerinde düzenlendi.

2010 yılının tamamı ile 2010 ve 2011 yılı Ocak-Şubat dönemi fiili uluslararası doğrudan yatırım girişleri şöyle:OCAK-ŞUBAT

-------------

. 2010 2010 2011 Değişim (yüzde)

----------------------------- ------ -------- ------ ----------------

Uluslararası doğrudan 9.071 973 1.012 4,0

yatırımlar toplamı (net)

Uluslararası doğrudan sermaye 6.577 671 704 4,9

Sermaye (net) 6.501 644 737 14,4

Giriş 6.536 646 741 14,7

Çıkış -35 -2 -4 -

Diğer Sermaye 76 27 -33 -

Gayrimenkul (net) 2.494 302 308 2,0