Advertisement

Dünya Bankası'nın Gıda Fiyatı İzleme raporuna göre, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da devam eden ayaklanmalar, bu yılın ilk çeyreğinde petrol fiyatlarını yüzde 21 artırdı, bu da gıda fiyatlarındaki dalgalanmanın ve birçok ülkede enflasyonun yükselmesine yol açtı. Gıda fiyatları ayrıca, önemli hububat ihracatçısı ülkelerdeki olumsuz hava koşulları, ihracata getirilen kısıtlamalar, bioyakıt üretiminde kullanımın artması ve küresel stokların düşük olması da etkili oldu.

Raporda, ''Gıda fiyatlarındaki yükseliş, enerji fiyatlarındaki yükselişle bağlantılı'' denildi.

Dünya Bankası'na göre, işsizlik, baskı ve yolsuzluğa tepki gösteren kitlelerin sokaklara döküldüğü Arap dünyasında Suriye ve Mısır'ın yanı sıra İran, çift haneli gıda fiyatı enflasyonundan etkilenen ülkeler oldu. Bahreyn, Tunus ve Ürdün'de ise bu yükseliş daha ılımlı seviyede kaldı.

Petrol fiyatlarındaki yüzde 10'luk yükselişin, Dünya Bankası'nın küresel gıda fiyatlarını ölçen gıda fiyatları endeksini yüzde 2,7 artırdığı belirtildi.

Dünya Bankasının gıda fiyatı endeksi şu anda, bir yıl önceki seviyenin yüzde 36 üzerinde seyrederken, 2008 yılındaki zirveye yakın kalmaya devam etti. Bir yıl önceye göre mısır fiyatları yüzde 74, buğday fiyatları yüzde 69, soya fasulyesi fiyatları yüzde 36 ve şeker fiyatları yüzde 21 yükselirken, pirinç fiyatları istikrarlı kalmayı sürdürdü.

Rapora göre, küresel gıda fiyatlarında yüzde 10'luk bir artış 10 milyon kişinin, yüzde 30'luk bir artış ise 34 milyon kişinin daha yoksulluğa itilmesine yol açabilir. Dünya Bankasının tahminlerine göre, dünyada 1,2 milyar kişi günde 1,25 dolar olan yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Dünya Bankası'nın 15 Şubat'taki raporunda, artan gıda fiyatlarının sekiz aylık bir sürede 44 milyon kişinin yoksullaşmasına yol açtığı tahmin edilmişti.

Dünya Bankası Başkanı Robert B. Zoellick, ''Yüksek ve dalgalı gıda fiyatları yüzünden daha fazla yoksul insan sıkıntı çekiyor ve daha fazla insan yoksullaşabilir. Gıdayı ilk sıraya koymalıyız ve gelirinin büyük bölümünü gıdaya harcayan yoksulları korumalıyız'' diye konuştu.