Advertisement

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl Ocak-Mart döneminde bütçe açığının yüzde 63,6 azalarak 4,1 milyar liraya düştüğünü bildirdi.

Şimşek, ''Makroekonomik Gelişmeler ve 2011 İlk Çeyrek Bütçe Gerçekleşmeleri'' konulu basın toplantısında, bu yıl mart ayında bütçe açığının bir önceki yılın aynı ayına göre sadece yüzde 2,8 artarak 6,1 milyar lira olduğunu belirtti.

Enflasyonun ise bu dönemde yüzde 4 olduğunu yani reel düzeyde bütçe artışı değil azalış yaşandığını ifade eden Şimşek, yine geçen yıl mart ayında 1,6 milyar lira olan faiz dışı açığın, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 2,1 milyar lira olduğunu, yılın ilk çeyreğinde faiz dışı fazlanın 2,7 kat arttığını anlattı.

Şimşek, faiz dışı açıkta bu sene tarıma ilişkin bazı transfer ödemelerinin geçen sene şubat ayındayken bu sene mart ayına kısmen kaydığı için böyle bir rakamın ortaya çıktığını kaydetti.

Bu yılın mart ayında bütçe gelirlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 artarak 20,7 milyar liraya, bütçe giderlerinin yüzde 14,3 artarak 26,8 milyar lira olarak ulaştığını belirten Şimşek, 2010 yılı mart ayında vergi gelirlerinin tamamen baz etkisi nedeniyle bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 16,6 milyar lira olduğunu söyledi.

Şimşek, faiz hariç bütçe giderlerinin de mart ayında yüzde 19,3 oranında artarak 22,8 milyar lira olduğunu açıkladı.

-OCAK-MART DÖNEMİ-

Şimşek, ocak-mart dönemine bakıldığında esas bütçenin güçlü performansının burada görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

''2011 yılı ocak-mart döneminde açık yüzde 63,6 azalarak 4,1 milyar liraya düştü. Geçen sene ilk çeyrekte bütçe açığı 11,3 milyar liraydı. Bu çok güçlü bir bütçe performansıdır, bir seçim yılında aslında bütçe disiplininin hiçbir şekilde ödün verilmediğinin göstergesidir. 2010 yılının ilk üç ayında faiz dışı fazla 3,7 milyar liraydı, bu sene 9,8 milyar liraya çıktı. Faiz dışı fazla yılın ilk üç ayında 2,7 kat artmıştır.

Ocak-mart döneminde bütçe gelirleri geçen yıla göre yüzde 20,5 artarak 68,7 milyar lira, bütçe giderleri ise sadece yüzde 6,6 artarak 72,9 milyar lira olmuştur. Vergi gelirleri ilk çeyrekte geçen yıla göre yüzde 19,9 artarak 57,5 milyar lira, faiz hariç giderler yüzde 10,3 artarak 58,9 milyar lira oldu.

2010 yılının ilk üç aylık dönemine baktığınız zaman vergi gelirlerinin faiz hariç giderleri karşılama oranının yüzde 89,8 idi. Bu sene bu oran yüzde 97,6 çıkmıştır. Bu güçlü performans neyi anlatıyor, 2011 yılı bütçe hedeflerinin son derece gerçekçi, erişilebilir ve bütçe performansının hedeflenenden daha iyi olduğunu gösteriyor.''

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bundan sonraki dönemde para politikasına mutlaka daha güçlü destek vermelerinin gerektiğini, bunun için de gerekirse yeni maliye politikası tedbirlerini açıklayabileceklerini söyledi.

Şimşek, makroekonomik gelişmeler, Mart ayı ve Ocak-Mart dönemi bütçe gerçekleşmelerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, bütçede hedefin ötesinde çok başarılı bir performans gerçekleştirildiğini ifade etti.

Vergi gelirlerinin faiz hariç giderleri karşılama oranının 2010 yılına göre yüzde 88,9'dan yüzde 97,6'ya çıktığını kaydeden Şimşek, bunun ve diğer rakamların 2011 yılı hedeflerinin gerçekçi olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

2011 bütçe hedeflerine çok rahat şekilde ulaşacaklarını ifade eden Şimşek, bundan sonraki dönemde de mali disipline devam edeceklerini dile getirdi. ''Para politikalarına mutlaka daha güçlü destek vermemiz lazım'' diyen Maliye Bakanı, bunun için önümüzdeki dönem gerekirse yeni maliye politikası tedbirlerini açıklayabileceklerini ancak bu politikaların gelir artırıcı değil, tamamen makro ekonomide istikrarı sağlayacak ve cari açığı azaltacak tedbirler olacağını bildirdi.

Şimşek, maliye politikalara ilişkin yeni tedbirlerin şu an gerekmediğini de dikkat çekti ve ancak gerekli olursa para politikasına destek amacıyla bazı tedbirler alınabileceğini belirtti.

-DÜNYADAKİ GELİŞMELER-

Bakan Şimşek, toplantıda dünya ve Türk ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bugün itibariyle dünya ekonomisinde küresel büyüme beklentilerinin zayıflamaya başladığını, buna karşılık küresel enflasyonist beklentilerin yükseldiğini kaydeden Şimşek, şöyle devam etti:

''Bu da maliye politikalarının sıkılaştırılmasını gerektiriyor. Bu sıkılaştırmalarda başladı. Faizlerin yükseldiğini görüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde ham petrol fiyatları yüzde 20 arttı. Ham petrolde 4 aydaki fiyat artışı ise yaklaşık yüzde 40 oldu. Bu büyüme ve enflasyonu olumsuz etkileyen önemli bir risktir. Petrol fiyatlarının geldiği nokta dünya ekonomisi için çok büyük bir risktir. Güçlü avro, yükselen bir faiz var. Avronun güçlenmesi, Türkiye'nin dış dengesi için, turizm için olumlu ama bu durum AB'yi olumsuz etkiliyor, büyümeyi olumsuz etkiliyor. Kamu borçlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerde devam ediyor. Bunlarda çıkışı zorlaştırıyor. Bu endişeler 880 milyar avroluk pakete rağmen giderilemedi.

Dış ekonomiyi etkileyen diğer faktörde Japonya'daki büyük deprem. Küresel ekonomi ciddi sorunlarla karşı karşıya. Bu büyüme beklentilerini aşağı, enflasyon beklentilerini ise yukarı çekiyor.''

-TÜRKİYE KRİZ ÖNCESİNE GÖRE DAHA İYİ DURUMDA-

Bakan Şimşek, dünya ekonomisindeki bu duruma karşın Türkiye ekonomisinin 2010 yılında güçlü bir çıkış yaptığını, yüzde 3,5'luk hedefine karşılık yüzde 9 büyüme gösterdiğini söyledi.

Kriz dönemi 100 olarak alınırsa, bugün ekonomide 105,4'lük bir rakama ulaşıldığını kaydeden Şimşek, ''Türkiye kriz öncesine göre çok daha iyi bir duruma geçti'' dedi.

Enflasyonun da yüzde 7,5'luk hedefin altında gerçekleştiğini ve 2010 yılının yüzde 6,4'lük enflasyonla kapatıldığını kaydeden Şimşek, faizlerdeki düşüşün de devam ettiğini, aynı şekilde Türkiye'nin risk priminin aşağı indiğini vurguladı.

Geçen yıl 1,3 milyon vatandaşa iş ve aş bulunduğunu ifade eden Maliye Bakanı, buna karşılık 2010 yılının cari açığın arttığı bir yıl olduğunu da belirtti. Bunun petrol fiyatları ile iç talepteki artıştan kaynaklandığını ifade eden Şimşek, ''Ancak, biz geleceğe ümitle bakıyoruz. Türkiye'nin geleceğine ilişkin makroekonomik görünüm pozitif'' diye konuştu.

-BORÇ STOKU DÜŞÜYOR-

Maliye Bakanı Şimşek, bugün bir çok gelişmiş ülkede kamu borç stokunun milli gelire oranının yüzde 80'leri aştığını, buna karşılık Türkiye'nin brüt borç stokunun milli gelire oranının yüzde 41,6, net borç stokunun milli gelire oranının da yüzde 29'un altında bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'nin kamu finansman dengelerinin çok güçlü olduğunu dile getiren Şimşek, ülkemizin diğer güçlü tarafının da bankacılık sektöründe görüldüğünü vurguladı.

Hane halkı borçları açısından da Türkiye'de Avrupa'ya göre daha iyi bir gelişme yaşandığını kaydeden Şimşek, şunları söyledi:

''AB'nin 27 üyesi var. Hanehalkı borcunun milli gelire oranı yüzde 58,6. Bu oran Türkiye'de yüzde 15,6. Türkiye hanehalkı bakımından da güçlüdür. Geçen yıl özel sektör ve kamunun ortalama ücret artışı yüzde 10'un üzerindeydi. Bu oran Avrupa'da ise yüzde 2 civarında. Türkiye'de ücretler Avrupa'nın 5 katı artış gösterdi. Zayıf tarafımız yok mu tabii ki var. Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle ciddi bir enerji faturasıyla karşı karşıyayız. Bu cari açıkta artış olarak bize yansıyor. Bunun için para politikalarında sıkılaştırmaya gittik. Maliye politikasını da sıkılaştırıyoruz. Ben bazı yorumlara şaşırıyorum, maliye politikalarında gevşeme varmış. Bütçe açığı geçen seneye göre yüzde 64 düşmüş. Bu nasıl gevşeme?''