Advertisement

Tüketici Güven Endeksi, Mart ayında, Şubat ayına göre yüzde 0,15 azalarak, 93,43'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi ile tüketicilerin harcama davranış ve beklentilerinin değerlendirildiği ''Aylık Tüketici Eğilim Anketi'' Mart ayı sonuçları açıklandı.

Endeksin 100'den büyük olması Tüketici Güveninde iyimser durum, 100'den düşük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması ise tüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor.

''Aylık Tüketici Eğilim Anketi''nin Mart ayı sonuçlarına göre, Şubat ayında 93,56 olan tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15 azalarak 93,43 oldu.

Endeksin alt kalemleri ve değişim oranlarına bakıldığında, Şubat ayında 85,82 olan mevcut dönemin 6 ay öncesine göre satın alma gücü 86,65'e, 91,09 olan gelecek 6 aylık dönemin satın alma gücü 91,51'e yükselirken, 93,24 olan mevcut dönemin geçen 3 aylık döneme göre genel ekonomik durumu 92,51'e geriledi. Şubat'ta 92,92 olan gelecek 6 aylık dönemde iş bulma olanakları ise 93,07'ye yükseldi.

Şubat ve Mart ayları itibarıyla Tüketici Güven Endeksi alt kalemleri ile değişim oranları şöyle:

. Bir Önceki

. Aya göre

. Değişim

. Oranları

. Endeks (Yüzde)

---------- --------------- ----------------. ŞUBAT MART ŞUBAT MART

. ------- ------- ------ -------

Endeks 93,56 93,43 2,49 -0,15

----------------- ------- ------ ------- -------

-Satın Alma Gücü 85,82 86,65 2,13 0,96

(Mevcut Dönem)

-Satın Alma Gücü 91,09 91,51 2,15 0,46

(Gelecek Dönem)

-Genel ekonomik 93,24 92,51 2,61 -0,78

durum (Gelecek dönem)

İş Bulma Olanağı 92,92 93,07 0,85 0,16

(Gelecek Dönem)

-Mevcut Dönemin

Dayanıklı Tüketim 104,74 103,40 4,53 -1,28

Malı Satın Alma

Uygunluğu