Advertisement

(A.A) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK'dan yapılan duyuruya göre, Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'e istinaden bankalara, yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamına giren ''gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi'' hizmeti verme konusunda yetkilendirilen kuruluşlar şöyle:

''Çınar Taşınmaz Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. (İstanbul), Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (İstanbul), A Pozitif Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (İstanbul), Tadem Taşınmaz Değerleme Müşavirlik A.Ş. (İstanbul), İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (İstanbul), Foreks Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (İstanbul), Respa Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. (İstanbul), Donatı Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (İstanbul), Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (İstanbul), Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (Ankara), Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. (Gaziantep), A Artıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (Konya)''

-SPK'NIN YETKİLENDİRDİĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR DA DEĞERLEME YAPMAYA DEVAM EDECEK

Kurul ayrıca, Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'in intibak sürelerini düzenleyen geçici birinci maddesinin uygulanmasına devam edilmesine karar verdi.

Yönetmeliğin geçici maddesine göre, kurulca yetkilendirilecek değerleme kuruluşları ilan edilinceye kadar, Bankacılık Kanunu ve kanuna istinaden çıkarılan düzenlemeler uyarınca veya BDDK tarafından yapılan denetimler sonucunda ya da BDDK tarafından gerekli görülmesi halinde yaptırılacak konut ve diğer gayrimenkul değerlemeleri, ''Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'' uyarınca yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca yapılacak.

Diğer değerlemeler ise değerleme konusunda hizmet veren kuruluşlar veya mahkemelerin ilgili konuya ilişkin bilirkişi listelerinde yer alan kişiler tarafından yapılacak. Söz konusu kişi veya kuruluşların bankalarca belirlenmesinde, yönetmelikte yer alan bağımsızlık hükümleri dikkate alacak.