Advertisement

(A.A) - IMF'nin, iki yılda bir yayımladığı ''Asya-Pasifik Bölgesi Ekonomik Görünüm Raporu''nda, Asya'da hem ihracat hem de iç talebin ekonomik büyümeyi tetiklediğine işaret edilerek, Asya ve Pasifik bölgesinde ekonomik büyümenin, bu yıl ve gelecek yıl güçlü olmaya devam etmesinin beklediği ifade edildi.

IMF'nin Asya ve Pasifik Departmanı Müdürü Anoop Singh, geçen yıl yüzde 8,3 oranında büyüyen bölge ekonomilerinin 2011 ve 2012'de yüzde 7'ye varan oranlarda büyümesinin beklendiğini kaydederek, Çin ve Hindistan'ın katkısıyla bölgenin küresel toparlanmaya liderlik etmeye devam edeceğini vurguladı.

Singh, önümüzdeki dönemde, uzun vadede dengeli, sürdürülebilir ve kapsamlı bir büyümeyi sağlamanın Asya'daki siyasi karar vericiler için önemli bir zorluk olmaya devam edeceğine işaret etti.

-''BÖLGEDE AŞIRI ISINMA BASKISI ARTIYOR''-

Asya'da potansiyel aşırı ısınma baskısının artmakta olduğu ve enflasyonist risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğine işaret eden IMF, raporunda, petrol ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle şubat ayında bölgenin genelinde enflasyonun yüzde 4,5 seviyelerine yükseldiğini vurguladı. Raporda, enflasyonun artmasında, Asya'daki pek çok ülkenin faiz oranlarındaki düşüklüğün de etkili olduğuna işaret edildi.

Enflasyonun bu yıl da artmaya devam etmesi beklentisine yer verilen raporda, 2012'de enflasyon oranlarında ılımlı bir gerileme yaşanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Asya'nın ekonomik görünümü için Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki istikrarsızlık gibi yeni aşağı yönlü risklerin ortaya çıktığı belirtilen raporda, gelişmiş ekonomilerdeki mali ve finansal kırılganlıkların da ticaret yoluyla Asya'yı etkileyebileceğinin altı çizildi.

IMF, önümüzdeki iki yıllık süreçte Çin ekonomisinin yüzde 9,5, Hindistan ekonomisinin ise yüzde 8 büyüyeceğini tahmin ediyor.

-''JAPONYA'DA DURUM BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR''-

IMF, 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketi nedeniyle sanayisi durma noktasına gelen Japonya'nın bu yıl için ekonomik büyüme öngörüsünü ise yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e çekti. Kuruluş, yeniden inşa harcamaları nedeniyle 2012 yılı için Japonya ekonomisinin yüzde 2,1 oranında büyümesini beklediklerini ifade etti.

Raporda, Japonya'da 11 Mart'ta meydana gelen depremin çok büyük can ve mal kayıplarına yol açtığına da işaret edilerek, Japon hükümetinin attığı adımların depremin ekonomik etkilerinin kontrol altına alınmasına ve Asya'nın geri kalanına etkilerinin sınırlı kalmasına yardım ettiği belirtildi. Ancak durumun hala belirsizliğini koruduğuna da dikkat çekildi.