Advertisement

ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - Leyla Ataman Özel - Türkiye'nin elektrik enerjisindeki toplam kurulu gücü, Nisan ayı itibariyle, 50 bin 422,7 Megavat'a (MW) ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, toplam kurulu gücün yüzde 40,3'ünü Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) ait santraller, yüzde 7,6'sını EÜAŞ'ye bağlı ortaklık santralleri, yüzde 1,4'ünü işletme hakkı devredilen santraller, yüzde 0,5'ini mobil santraller, yüzde 12,11'ini yap-işlet santralleri, yüzde 4,8'ini yap-işlet-devret santralleri, yüzde 27,2'sini serbest üretim şirketleri, yüzde 6,1'ini otoprodüktör santralleri, oluşturdu.

Kurulu gücün kaynaklara göre dağıtılımına bakıldığında, toplam kurulu gücün yüzde 2,9'u fuel oil, yüzde 0,1'i motorin, yüzde 6,5'i ithal kömür, yüzde 0,7'si taş kömürü, yüzde 16,1'i linyit, yüzde 0,3'ü asfaltit, yüzde 32,3, yüzde 0,2'sini yenilenebilirler atık, yüzde 1,1 katı sıvı yakıtlılar, yüzde 4,2'sini de sıvı doğalgaz yakıtlılar olmak üzere yüzde 64,3'ü termik santrallerden oluştu. Kurulu gücün yüzde 0,2 jeotermal, yüzde 26,7'sini barajlı HES'ler, yüzde 6,1'si akarsu HES'leri, yüzde 2,7'sini de rüzgar santralları oluşturdu.-KURULU GÜCÜN İKİ KATI KADAR ÖZEL SEKTÖR BAŞVURUSU-EPDKR'ya yapılan üretim lisansı başvurusu projeleri incelendiğinde, başvuru, inceleme-değerlendirme, uygun bulma ve lisans verme aşamasında olan, rüzgarda 33 bin 971,38 MW kurulu gücünde 759 (çoklu başvurular dahil), hidrolikte 22 bin 448,27 MW kurulu gücünde bin 184, fuel oilde 516,38 MW kurulu gücünde 16, doğalgazda 31 bin 934,80 kurulu gücünde 212, linyitte 4 bin 986,81 kurulu gücünde 16, taş kömüründe 19 bin 290,60 MW kurulu gücünde 38, asfaltitte 810 MW kurulu gücünde 2, jeotermalda 309,45 MW kurulu gücünde 17, çöp gazında 45,96 MW kurulu gücünde 6, biyogazda 35,07 MW kurulu gücünde 20, biyokütlede 35,54 MW kurulu gücünde 8, pritde ise 11,50 MW kurulu gücünde bir adet proje bulunuyor.

Nisan itibariyle bu projelerden 180'i başvuru (17 bin 902 MW), 794'ü (41 bin 258 MW) inceleme-değerlendirme, 347'si (10 bin 301 MW) uygun bulma ve 958'i (44 bin 934 MW) lisans verilme aşamasında bulunuyor.-RÜZGARDA DURUM-Bugüne kadar EPDK'ye rüzgar santrali kurmak için toplam 759 başvuru olurken, bunlardan 120'sine lisans verildi, 46'sı uygun bulundu, 580'i inceleme-değerlendirme aşamasında, 13'de yeni başvuru durumunda bulunuyor.

Başvuruların kurulu gücü 33 bin 971,38 MW'ye ulaşırken, EPDK yetkilileri çoklu başvuruların elenmesinin ardından söz konusu kurulu gücün 8-10 bin MW'ye ineceğini belirttiler.-ÖZEL SEKTÖR DOĞALGAZ DEDİ-Özellikle son 2 ayda yapılan başvurularda doğalgazdan elektrik üretimi projeleri ön sırayı aldı. EPDK'ya toplam 31 bin 934,80 MW kurulu gücünde toplam 212 üretim lisansı için başvuruda bulunulurken, Kurum toplam 10 bin 973,96 MW kurulu gücünde 133 projeye onay verdi.

Toplam 4 bin 584,41 MW kurulu gücünde 13 üretim lisansı başvuru uygun bulunurken, 6 bin 599,39 MW büyüklüğünde 27 proje inceleme-değerlendirme aşamasında bulunuyor. 9 bin 777,04 kurulu güce sahip 39 proje için de başvurulu yapılmış durumda.-YATIRIMCILAR NEDEN TERCİH EDİYOR?-Sektör temsilcileri, hem kısa sürede tamamlanması hem de yüksek verimliliği dikkate alınarak özel sektör yatırımcılarının doğalgaz üretim santrallerini tercih ettiklerini kaydettiler.

Yenilenebilir kaynaklardan özellikle hidrolik yatırımlarla ilgili çevre konuları nedeniyle uzun süren yargı sorunlarının yatırımcıyı ürküttüğünü ifade eden sektör temsilcileri, ''Yargı nedeniyle yatırımcı hidrolik yatırım yapmak yerine doğalgazı tercih ediyor'' diye konuştular.

Doğalgazın yerli bir kaynak olmadığını, fakat Türkiye'nin elektrik üretiminde ciddi bir payı bulunduğuna da dikkat çeken sektör temsilcileri, ''Halen doğalgazda 16 bin 269 MW'lik kurulu güç var. 31 bin 934,80 MW daha eklenirse ithal bağımlılığımız çok daha yüksek seviyelere çıkar'' şeklinde de uyarıda bulundular.