Advertisement

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatının Nisan 2011 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1'lik artışla 5 milyar 806 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirterek, Nisan ayında AB'nin genel ihracattan aldığı payın yüzde 48,9 olduğunu bildirdi.

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı nisan ayın ihracat birlik kayıt rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin nisan ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 oranında artış kaydetmesinin, sürdürülebilir ihracat artışının devam ettiğini gösterdiğini belirten Bakan Çağlayan, ''11,8 milyar dolara ulaşan nisan ayı ihracatımız nisan ayları içinde gerçekleştirilen en büyük ihracat rakamıdır. 4 aylık ihracatımızdaki artış oranı ise yüzde 22,2 olmuştur. Bu da 2011 yılı için orta vadeli programda hedeflediğimiz 127 milyar dolar ihracat rakamını rahatlıkla geçeceğimizin işaretidir'' ifadelerine yer verdi.

Bakan Çağlayan, 2011 yılı Nisan ayında tarım ürünleri ihracatının yüzde 12,1 artarak 1 milyar 331 milyon dolar, sanayi ürünleri ihracatının yüzde 28,8 oranında artarak 10 milyar 139 milyon dolara ulaştığını ifade ederek, sanayi ürünleri ihracatının yüzde 28,8 oranında artmasının, toplam sanayi ihracatının yüzde 80'inden fazlasını oluşturması nedeniyle 2008 yılında 132 milyar dolar olan ihracat rakamının aşılacağına işaret ettiğini vurguladı.

Madencilik ürünleri ihracatının yüzde 4,5 oranında azalarak 327 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Çağlayan, Nisan ayı ihracatında görülen önemli bir diğer gelişmenin de AB ülkelerine olan ihracatın yüzde 34,1 oranında artarak 5 milyar 806 milyon dolara ulaşması olduğunu kaydetti.-AB ÜLKELERİNE YAPILAN İHRACAT ARTACAK''-Bakan Çağlayan, nisan ayında AB ülkelerinin genel ihracattan aldığı payın yüzde 48,9'a ulaştığına işaret ederek, bu durumun küresel krizden en fazla etkilenen AB ülkelerinin krizin etkilerini üzerinden atmaya başladığının işareti olduğunu ve bu gelişmenin Türkiye'nin bir numaralı ticaret partneri olan AB ülkelerine yapılan ihracatın artacağı anlamına geldiğini bildirdi.

Türkiye'nin nisan ayında NAFTA üyelerine ihracatının yüzde 27,5, Diğer Amerika ülkelerine ise yüzde 112,7 oranında artış kaydettiğini ifade eden Çağlayan, BDT ülkelerine yüzde 38,4, Uzakdoğu ülkelerine ihracatın yüzde 35,9, diğer Avrupa ülkelerine ihracatın ise yüzde 21,4 oranında arttığını belirtti.

Devlet Bakanı Çağlayan, Ortadoğu ülkelerine ihracatın yüzde 20,8 oranında artarak 1 milyar 990 milyon dolar düzeyine geldiğini, mart ayını düşük oranlı da olsa artışla kapatan Afrika ülkeleri ihracatının ise nisan ayında, 2010 yılı Nisan ayına göre yüzde 14'lük bir gerileme kaydettiğini ve 817 milyon dolar olduğunu belirtti.

Afrika ülkelerine ihracatta yaşanan gerilemenin temel sebebinin bu bölgelerde yaşanan olaylardan kaynaklandığına dikkat çeken Çağlayan, geçtiğimiz aylarda Mısır'daki ciddi kayıpların Afrika'ya ihracattaki genel düşüş üzerinde daha belirleyici olduğunu, Nisan ayında bu ülkeye olan ihracatın geçen yıla göre yüzde 17,8 oranında azaldığını, buna karşın Libya'ya olan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98'i aşkın bir düşüş kaydedildiğini vurguladı.-EN ÇOK İHRACAT ALMANYA, İTALYA VE BİRLEŞİK KRALLIK'A YAPILDI-Bakan Çağlayan, Libya'daki toplumsal çatışma ve belirsizlik ortamının iyice belirginleştiği nisan ayında, bu ülkedeki yüksek ihracat kayıplarına rağmen Afrika genelindeki kaybın yalnızca yüzde 14 dolayında olmasının ve Mısır'daki kötü gidişin düzelme eğilimi göstermiş olmasının nisan ayı verilerinin bu bölge adına ortaya koyduğu iki olumlu gelişme olduğuna dikkat çekti.

2011 yılı Nisan ayında toplam 217 ülke/gümrük bölgesine yönelik ihracat yapıldığını ifade eden Çağlayan, 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilen ülke sayısının 28 olduğunu belirten Çağlayan, en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında ilk 3 sırada Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık'ın yer aldığını bildirdi.

Devlet Bakanı Çağlayan, bu üç ülkeden Almanya'ya ihracatın yüzde 38,9, İtalya'ya olan ihracatın yüzde 54,5, Birleşik Krallık'a olan ihracatın yüzde 22,6 oranında artış gösterdiğini ve sırasıyla 1 milyar 253 milyon, 806 milyon ve 648 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştiğini kaydederek, sıralamada 4'üncü ülke olan Fransa'ya ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,9 artarken, 5'inci sıradaki Irak için bu oranın yüzde 34,1 olarak kaydedildiğini vurguladı.

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ikinci beş ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, ABD, İspanya, Hollanda ve İran olduğunu ifade eden Çağlayan, Rusya Federasyonuna ihracatın yüzde 32, ABD'ye ihracatın yüzde 30,5, Hollanda'ya yüzde 51,6 arttığını kaydetti.

Çağlayan, mart ayı içerisinde büyük bir doğal afetin yaşandığı Japonya'ya ihracatta da nisan ayında yüzde 15,2 oranında düşüş yaşandığına dikkat çekerek, ''Suriye'ye ihracatımız henüz gelişmelerden olumsuz etkilenmemiş ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik bir artış göstermiştir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşanan olaylara rağmen 2011 yılı için Orta Vadeli Programda belirlediğimiz 127 milyar dolar ihracat rakamına rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum'' ifadesine yer verdi.