Advertisement

ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen miting, DİSK, Türk-İş, KESK,TMMOB ve TTB ile bazı siyasi parti, meslek ve demokratik kitle örgütlerinin üyelerinin katılımı ile Sıhhiye Meydanı'nda yapıldı.

Saygı duruşu ve 1 Mayıs Marşının okunması ile başlayan mitingde konuşan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Kani Beko, barış, özgürlük, demokrasi, saygın bir iş, savaşsız bir dünya, sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için alanlarda olduklarını söyledi.

Emekçilerin sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal hakları için başta Taksim olmak üzere alanlarda omuz omuza olduğunu belirten Beko, 1 Mayıs'ın güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın, taşeronlaşmanın yaygınlaştığı bir ortamda kutlandığını savundu.

Emekçilerin yarısının kayıt dışı çalıştığını, sendikal örgütlenmenin önünde engellerin durduğunu, örgütlenen işçilerin işten atıldığını, iş kazası adı verilen ''iş cinayetleri''nin durmak bilmediğini kaydeden Beko, torba yasa ile de her alanda emekçilerin hak ve çıkarlarının geriye götürülmek istendiğini iddia etti.

Sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi istediklerini ifade eden Beko, şöyle konuştu:

''1 Mayıs alanlarından bir kez daha hükümete ve işverenlere sesleniyoruz. İşsizliğin önlenmesini, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanılmasına karşı çıkıyoruz. Sağlık ve sigorta alanındaki mağduriyetimizin giderilmesini, asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını, vergi adaletsizliğinin giderilmesini, iş cinayetlerinin yasal önlemler ile durdurulmasını, taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, özelleştirme adı altında yapılan talanın durdurulmasını istiyoruz.

Anti demokratik sendikal yasaların değiştirilmesini, toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, kadına yönelik şiddetin engellenmesini, istihdamda kadın emeğine daha çok yer verilmesini istiyoruz.''

Beko, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda güvenlik ve adaletin kuşkulara yer bırakılmayacak şekilde sağlanmasını, sınavın iptal edilmesini de talep ettiklerini sözlerine ekledi.

KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü İbrahim Kara da hükümetin ''çılgın projesi''nin, emekçileri esnek ve kuralsız çalışma ile sermayeye köle etme, emeği ile geçinenlerin asgari ücret politikası ile açlığa mahkum bırakma olduğunu iddia etti.

Kara, şifrelere, 4-C, 4-B, taşeron, esnek çalışma, performans, katkı katılım payı, bölgesel asgari ücret, istihdam bürolarına karşı mücadelelerinin süreceğini söyledi.-MİTİNGDEN NOTLAR-Mitinge sendikaların yanı sıra bazı siyasi partiler, kadın dernekleri, öğrenci grupları, hemşehri dernekleri, halk ozanları, tiyatrocular, Alevi örgütleri, engelliler, öğrenciler, tüketici dernekleri, Sakarya bar emekçileri ve feministler katıldı. Mitingde eşcinsel ve lezbiyenler de yer aldı.

''Gençlik muhalefeti'' üyeleri arama noktasına girmeden önce ABD bayrağı yaktı. Çok sayıda çocuğun aileleriyle birlikte geldiği mitingde taraftar grupları da yer aldı. Bazı grupların davul ve trampet ekipleri ile yaptıkları yürüyüş mitinge renk kattı.

Çevreciler mitinge ellerinde çiçeklerle geldi. Tulum eşliğinde miting alanına gelen Laz Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri ''Dereler Özgür Aksın'', ''Dilimiz Ölmesin'' yazılı pankartlar taşıdı. Bu gruba Derelerin Kardeşliği Platformu üyeleri de eşlik etti. SBF öğrencileri de alana gelirken nükleer enerji karşıtı sloganlar attı.

Kontrol noktasında üstlerini aranmasını istemeyen öğrenciler kısa bir süre oturma eylemi yaptı. Öğrenciler daha sonra kontrol noktasından miting alanına girdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Facebook grubu üyeleri de ''Hükümet Bir Çılgın Proje De Bize Yap'' yazılı pankart ile alana geldi. Barınma Hakkı Bürosu üyeleri üzerinde ''Ne Villa Ne Saray Barınacak Ev İstiyoruz'' yazılı kartondan yaptıkları evi miting alanına getirdi. Mitinge katılan bir grup öğrenci YGS'deki şifre iddialarına ilişkin slogan attı.

Aralarında milletvekili adayı Emine Ülker Tarhan'ın da bulunduğu bazı CHP üyeleri de mitinge katıldı.-GÜVENLİK ÖNLEMLERİ-Mitingin yapıldığı Sıhhiye Meydanı'na açılan Necatibey Caddesi, Mithatpa Caddesi ve Atatürk Bulvarı miting ve yürüyüş süresince trafiğe kapatıldı.

Sıhhiye Meydanı'ndaki miting nedeniyle başta çevik kuvvet olmak üzere farklı birimlerden yaklaşık 3 bin 900 polis görev yaptı. Miting öncesi köpekler eşliğinde alanda patlayıcı madde arandı. Kontrol görevi yapan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polis helikopteri arızalanarak Hipodrom Meydanı'na indi. Arızanın giderilmesinin ardından helikopter, tekrar görevini sürdürdü.

Mitingin sonlarına doğru alandaki iki grup arasında arbede oldu. Abdi İpekçi Parkı'nda birbirlerine taş ve sopalarla saldıran gruplar ara sokaklara kaçtı. Bu sırada gruptan bazı kişiler basın mensuplarının görüntü almasına engel olmak istedi. Bu kişilerle basın mensupları arasında da kısa süreli arbede yaşandı. Ara sokaklarda birbirlerine taş ve sopa atmayı sürdüren iki grup, çevik kuvvet polisinin araya girmesiyle ayrıldı. Gruptan bazı kişiler çevik kuvvet polisine de taş attı. Olaylar sırasında her iki gruptan yaralananlar oldu.

Sıhhiye Meydanı'ndaki mitingin sona ermesinin ardından yol trafiğe açıldı.