Advertisement

Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, ülkenin işgücünün kriz öncesi büyüklüğünden üç yıl uzakta olabileceğini söyledi. Lockhart, dün Atlanta'da yaptığı yazılı açıklamada, son çeyrek dönemlerde, yeni işletme kurulmasından kaynaklanan fazla bir net istihdam artışı olmadığını belirtti.

Lockhart, ekonominin göreceli olarak güçsüz bir istihdam artışı gösterdiğini ve bunun da kısmen, işgücünün genişlemesinden ziyade, mevcut çalışanların verimliliğinden daha fazla faydalanmanın devam ettiğini yansıttığını sözlerine ekledi.

Lockhart, 2011 yılının kalan kısmında aylık istihdam artışının 200,000 olacağı tahmininde bulundu ve istihdam yaratmanın yerine verimlilik artışının koyulduğunu kaydederek, ekonominin küçük işletmeler segmentinde net istihdam artışının olmamasının sıkıntı verici bir durum olduğunu belirtti.