Advertisement

ADANA (A.A) - 10.05.2011 - Çukurova çiftçisinin ürün deseninde ilk sıralarda yer alan pamuk, buğday ve mısırda dekar ve kilogram başına maliyetler belirlendi. Ceyhan Ziraat Odasınca yapılan çalışmada, pamuğun kilo maliyeti 1,53, buğdayın 50 kuruş, mısırın ise 49 kuruş olarak tespit edildi.

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Yavuz Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, coğrafi konumu, toprak ve iklim özellikleri nedeniyle hemen hemen her ürünün yetişebildiği Çukurova'da bu ekim sezonunda ürün desenini ağırlıklı olarak pamuk, mısır ve buğdayın oluşturduğunu bildirdi.

Tezcan, oda olarak ürün bazında yaptıkları maliyet tespitinde, hem üreticilere hem de ülkeyi yönetenlere mesaj vermek istediklerini belirterek, ''Bu çalışmada maliyetleri kalem kalem çıkarıp, dekara ve kilogram başına maliyetin yanı sıra yine dekar başına ortalama verimi de tespit ettik. Maliyetlerdeki tırmanışta, akaryakıt ve Ortadoğu'daki olaylar nedeniyle artan gübre fiyatları etkili oldu'' dedi.

Tarımın doğa ile savaştan farksız olduğunu, özenle ekilen ürünlerin bir yağmur, dolu ya da başka bir doğa olayı ile heba olabileceğini vurgulayan Tezcan, ''bu nedenle, çok zor ve riskli bir faaliyet gerçekleştiren üreticilerin desteklenmesi ve korunmasının büyük önem taşıdığını'' ifade etti.

Tezcan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, mısır için kilogram başına 4 kuruş, buğday için 5 kuruş destekleme primi verileceğini, pamuktaki destekleme fiyatının ise açıklanmadığını belirterek, ''Pamuk primi hasat döneminde oluşan fiyatlara göre kilo başına 42 kuruştan fazla olmamak koşuluyla açıklanacak. Mısırın kaderini Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) vereceği fiyat belirleyecek. Buğdayın kilosunu ise desteklemeyle birlikte 60 kuruştan aşağı elden çıkaramayız'' diye konuştu.

Ceyhan Ziraat Odasınca oluşturulan teknik ekip tarafından yapılan tespitlere göre, pamuk, mısır ve buğdayın dekar ve kilogram başına maliyetleri şöyle:


Ürün: PamukMasraf unsurlarıDekara Gider (TL)Tarla kirası 200Pamuk çubuğu biçme-taşıma 8Gübre ve işçiliği 90Sonbahar sürümü 12Kış sürmesi 12Diskora-tırmık 10Tohum 20Ekim 10Seyreltme-çapalama 40Ark açma 10Su bedeli 15Sulama işçiliği 20İlaçlı mücadele ve işçiliği 90Toplama 70Pazara taşıma 7Masraflar toplamı 614Dekara verim (KG) 4001 KG pamuğun maliyeti 1,53Ürün: MısırMasraf unsurlarıDekara Gider (TL)İlk sürüm 12İkileme 12Üçleme 12Tohum bedeli 45Ekim 12Gübreleme ve işçilik 90Birinci çapalama 12İkinci çapalama 12Su bedeli ve işçiliği 35İlaç ve ilaçlama işçiliği 30Hasat 15Koruma ve taşıma 15Tarla kirası 160Genel idare masrafları 28Genel toplam 490Dekara verim (KG)1.0001 Kilogram maliyeti 49Ürün: BuğdayMasraf unsurlarıKuru Tarım(TL/Dekar)Sulu Tarım (TL/Dekar)Tarla kirası 70 90İlk sürüm 5 5İkileme 4 4Üçleme 4 4Tohum bedeli 25 25Ekim 4 4Gübreleme ve işçiliği 70 70İlaçlama ve işçiliği 26 26Hasat 15 15Taşıma ve koruma 7 7TOPLAM 230 250Dekara Verim(KG) 500 5001 KG/Maliyet 46 49