Advertisement

İŞKUR bir süre önce il müdürlüklerinin yapmış olduğu işveren ziyaretlerine yönelik olarak ilk defa merkezden danışmanlık-rehberlik yapmaya başladı ve izleme sistemi kurdu.

Ziyaretlere ilişkin rehber hazırlanarak il müdürlüklerinin hazırlayacakları eylem planları doğrultusunda, işyerlerinin belirli bir sistem ile ziyaret edilmesi sağlandı.

Oysa İŞKUR, yakın zamana kadar, özel sektör işyerlerini sadece işgücü talebi olup olmadığını tespit etmek amacıyla ziyaret ediyor ve işgücü talebi varsa, karşılamaya çalışıyordu. Ziyaretler ise belirli bir plan ve program çerçevesinde değil daha ziyade plansız bir şekilde gerçekleştiriliyordu.

Kurum, yeni misyon ve vizyonu doğrultusunda 2010 yılının ikinci yarısından itibaren daha etkin ve verimli işveren ziyaretleri için önceden eylem planları yapmaya ve belirli bir program çerçevesinde çalışmaya başladı. Bu kapsamda, tüm İŞKUR birimleri, hizmet alanlarındaki işyerlerini 6'şar aylık eylem planları doğrultusunda ziyaret edip, işgücü talebi almanın yanında, mesleki eğitim ihtiyaçlarını tespit etmeye, İŞKUR hizmetleri ve işveren yükümlülükleri konusunda bilgi aktarmaya çalışıyor.

İŞKUR tarafından bu şekilde ziyaret edilen özel sektör işyeri sayısı 2010'da 42 bin 25 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, bunun yanında il müdürlükleri bazında işe yerleştirme hedefinin objektif kriterlerle yıllık ve aylık olarak merkezden belirlenmeye başlanması, hizmetin sunulmasına ilişkin rehber hazırlanması, uygulamada karşılaşılan sorunların merkezden yapılan danışmanlık ile kısa sürede çözülmesi, hedeflerin üçer aylık periyotlarla izlenerek başarı ya da başarısızlık konusunda il müdürlüklerine geri bildirim yapılması, planlı-etkili işyeri ziyaretleri ve diğer metotlarla geliştirilen işveren ilişkileri sayesinde hizmetlerde iyileşme sağlandı.

Hizmetlerdeki bu iyileşmeyle özel sektör işyerlerinde 2009'da kurum aracılığıyla işe yerleştirilen kişi sayısı küresel ekonomik krizin de olumsuz etkileri sebebiyle 86 bin 153 olarak gerçekleşirken 2010'da bu rakam yaklaşık olarak ikiye katlandı.

İŞKUR, özel sektör iş yerlerinde geçen yıl 159 bin 50 işsize iş buldu.

Kapat