Advertisement

Türk Barter'dan yapılan yazılı açıklamada, geliştirilen borç yapılandırma sistemi ile ekonomik krizdeki şirketlerin nakit sıkıntısı sorununa çözüm getirildiği, borç yapılandırması ve alacak yönetiminde barter sistemini kullanmak isteyen her şirkete özel projeler hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, Türk Barter'ın Türkiye ekonomisinin ilk yarısında daralan ve nakit sıkışıklığı içinde bulunan iş dünyasına başlattığı yeni uygulamayla reel sektörün borçlarını yeniden yapılandırdığı, bu yaklaşımla finansal açıdan yetersizliğe düşmüş, ancak mal veya hizmetle ödeme kabiliyeti olan şirketlerin Türk Barter ile anlaşarak borçlarını alternatif ticaret ve finans sistemi barter ile ödeyebilecekleri belirtildi. Açıklamada, aynı şekilde alacağı olan şirketlerin nakit sıkıntısına düşmüş firmalardan alacaklarını barter sistemiyle karşılayabildiği bildirildi.

Barter yaklaşımında firmanın mal veya hizmet sunmadan teminat vererek borç yapılandırma talebinde bulunabildikleri kaydedilirken, Türk Barter sisteminde şirketlerin borçları hemen ödendiğinden şirketlerin ağır faiz yükünden kurtulabildiği ifade edildi. Açıklamada, borç yapılandırma modelinin, ekonomik krizi güç birliği yaparak aşmaya karar veren 6 bine yakın Türk Barter firması ile yapılan ortak çalışmayla oluşturulduğu, bu sistemle Türk Barter'ın firmalara destek kredisi verip darboğazdan geçmelerini sağladığı vurgulandı.

Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Şimşek, reel sektörün mevcut kaynaklarının tıkanması, iç talep daralması ve beraberinde yaşanan durgunluk ile ciddi bir sıkıntı içine girdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

''Reel sektörün yaşadığı arz ve talepteki problemlerin giderilememesi, ekonominin her kesimindeki kurumları çeşitli çıkış yolları aramaya yöneltmiştir. Ekonomik krizi yaşadığımız şu dönemde Türk Barter olarak üzerinde durmamız gereken en önemli konulardan birinin, nakit sıkıntısı sorunu yaşayan işletmelerin borç ve alacak yönetimi sorunu olduğunu düşünüyoruz. Sıcak paranın dönmediği piyasamızda işletmelerin değil borç ödemek, işlerini bile devam ettiremediklerini gördük. Türk Barter sisteminin başlattığı borç yapılandırma, faizlerden kaçınan işletmelerin yöneldiği bir sistem olacak. Türk Barter sisteminde borç yapılandırması yapan şirketlerin, borcunu geri ödeyebilecek potansiyeli olması gerekir. Ayrıca şirketlerin, müşterilerinden tahsil edilemeyen borçlarını, Türk Barter metoduyla tahsil edilmesi de sağlanıyor.''