Advertisement

(A.A) - Hazine Müsteşarlığı tarafından Hazine garantileri ile ikrazen verilen kredilerden doğan alacak tutarı, Nisan sonu itibariyle, 8 milyar 509 milyon lirası vadesi geçmiş alacak olmak üzere 25 milyar 683,2 milyon lira olarak hesaplandı.

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine alacak stokunun 14 milyar 865 milyon lirasını anapara alacağı oluşturuyor.

Alacak stokunun, 14 milyar 867,2 milyon lirası mahalli idareler, 7,4 milyar lirası finansal olmayan kuruluşlar, 6.2 milyar lirası da KİT'lerden kaynaklanıyor.

Vadesi geçmiş 8,5 milyar liralık alacak stokunun ise 7,9 milyar lirası mahalli idarelerden, 493.7 milyon lirası finansal olmayan kuruluşlar, 493,7 milyon lirası da KİT'lere ait bulunuyor.

Açıklamada, Nisan sonu itibarıyla yapılan Hazine alacağı tahsilatının 630 milyon lira olarak gerçekleştiği kaydedildi.