Advertisement

Türkiye ekonomisinin 30 yıllık seyrine bakıldığında, ölçeğin çok büyük artış gösterdiği, ancak dünyadaki gelişmeye paralel sıralamadaki yerinde büyük değişim meydana gelmediği görülüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerinden yapılan derlemeye göre, farklı para birimlerinin satınalma gücünü eşitleyerek uluslararası karşılaştırmaya imkan sağlayan satınalma gücü paritesine göre gayri safi yuriçi hasıla (SGP-GSYH) esas alındığında, Türkiye 1980'de 116,2 milyar dolarla 19. sırada yer aldı. 1981 ve 1982'de 20., 1983'te 19. büyük ekonomi olan Türkiye, 1984'te 175,7 milyar dolar ile 17. sıraya yükseldi. 1986'da 16, 1987'de 15. sırada yer bulan Türkiye, bundan sonraki süreçte bu 3 basamak arasında seyretti.

Bu süreçte dikkat çekici olan nokta Güney Kore'nin performansı oldu. 1987'ye kadar Türkiye'den küçük bir ekonomiye sahip olan ülke, 1988'de 266,8 milyar dolar SGP-GSYH ile Türkiye'yi geride bıraktı ve 2010 itibariyle 1,5 trilyon dolar SGP-GSYH ile 12. sıraya kadar yükseldi.

-ENDONEZYA, TÜRKİYE'Yİ GERİDE BIRAKIYOR-

Türkiye'nin 30 yıllık süreçte, SGP-GSYH'ye göre sıralamada en iyi derecesi olan 15.'liği 1987, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 yıllarında gördü. 2004'te bu sıraya yerleşen Türkiye'yi, 2009'da Endonezya 961,4 milyar dolar SGP-GSYH ile geride bıraktı. Türkiye, 879,3 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı. IMF projeksiyonuna göre, ülkenin hesabın yapıldığı son tarih olan 2016'ya kadar burada kalması öngörülüyor. IMF, 2010'da 960,5 milyar dolar SGP-GSYH'ye sahip Türkiye'nin, 2016'da 1 trilyon 341,1 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

-GSYH'YE GÖRE SIRALAMA-

Cari gayri safi yuriçi hasılaya (GSYH) bakıldığında ise 2004'e kadar Türkiye'nin sıralamasında biraz dalgalanma gözleniyor.

Türkiye, 1980 yılında 94,3 milyar dolar GSYH'ye sahipti. Bu tutarla 22. sırada bulunan ülke, 1983 yılında 82,9 milyar dolar ile 25. sıraya kadar geriledi. Bu dip noktanın ardından ülke 1990'da 202,3 milyar dolar GSYH ile 20., 1993'de 242,1 milyar dolarla, 1980'den bu yana ilk kez 17. oldu. 1994 kriziyle 174,5 milyar dolarla 7 basamak düşerek 24. sıraya gerileyen Türkiye, 1995'te 227,5 milyar dolar ile 23., 2000'de 266,4 milyar dolar ile 19. oldu. Türkiye, 2004'te 17. sırayı buldu ve 2010'a kadar yerini korudu.

Ülkenin GSYH'si 2004'teki 392,2 milyar dolar düzeyinden 2010'da 741,8 milyar dolara yükseldi.

2011'de GSYH'nin 797,6 milyar dolara çıkması ancak Endonezya'nın gerisinde kalarak, 18. sıraya düşmesi bekleniyor.

IMF projeksiyonuna göre Türkiye, GSYH hesabıyla 2012-2016 döneminde 17. büyük ekonomi olacak. Ülkenin GSYH'si bu süreçte 876,6 milyar dolardan 1 trilyon 159,2 milyar dolara çıkacak.