Advertisement

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Söz konusu yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihrakiye teslimi lisansı sahipleri piyasada, ''ihrakiyenin, rafinerici, dağıtıcı ve diğer ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinden, yurt dışından veya yurt içinde temini ile transit rejime tabi olan ve serbest dolaşıma girmiş ihrakiyenin deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesi ile diğer ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişilere ikmali'' ile de iştigal edebilecek.

Değişikliğe göre, fiziki olarak tesliminin ihrakiye teslimi lisansı sahipleri tarafından yapılması ve ikmalin yapıldığı taşıtların ihtiyaçları için kullanılması kaydıyla, ihrakiyenin ihracat veya transit rejimi kapsamında deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesinde üçüncü kişilerce tahsilat aracılık hizmetleri verilebilecek. Kurul tarafından, söz konusu işlemin kapsamına ilişkin düzenleme yapılabilecek.