Advertisement

İstanbul'da geçen ay perakende fiyatlar yüzde 0,58 artış gösterirken, toptan fiyatlar yüzde 0,80 azalma kaydetti.

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO) İstanbul için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksine göre, mayıs ayında perakende fiyatlar yüzde 0,58 artarken, Toptan Eşya Fiyatları İndeksine göre toptan fiyatlar ise yüzde 0,80 azaldı.

İTO tarafından hazırlanan Fiyat İndekslerinin 2011 yılı Mayıs ayının bir önceki yılın aynı ayı ile mukayesesinde perakende fiyatlar yüzde 5,92, toptan fiyatlar ise yüzde 13,39 artış kaydetti.

Söz konusu indekslerde 24 aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre 2011 yılı Mayıs ayında 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 7,47, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 11,74 arttı.

İstanbul'da perakende fiyatlarda yıllık ortalama artış oranı 2010 Aralık ayından itibaren girdiği azalış eğilimini devam ettirerek bu yılın Mayıs ayında yüzde 7,47 olarak gerçekleşti.

Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan ve 2011 Nisan ayında yüzde 2,51 artış gösteren 1995 bazlı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, Mayıs ayında yüzde 0,58 arttı.

Kültür, eğitim ve eğlence harcamaları ile sağlık ve kişisel bakım gruplarındaki maliyet kaynaklı fiyat artışlarının yanı sıra gıda grubundaki bazı ürünlerin arz yetersizliğine dayalı fiyat artışları, Mayıs ayındaki enflasyonun belirleyicileri oldu. Kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,46, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,04, giyim harcamalarında yüzde 2,38, konut harcamalarında yüzde 0,53 ve gıdada yüzde 0,24 oranında artış kaydedilirken, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,12, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,56 oranında azalış izlendi.

2010 Mayıs ayında yüzde 10,60 olan yıllık perakende fiyat artış oranı, bu yılın aynı ayında bir önceki yıla göre azalarak yüzde 5,92 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise 2010 Aralık ayından itibaren girdiği azalış eğilimini devam ettirerek 2011 Mayıs ayında yüzde 7,47 olarak gerçekleşti.-TOPTAN FİYATLAR-Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2011 Nisan ayında yüzde 0,75 artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi Mayıs ayında yüzde 0,80 azalış gösterdi.

Gıda Maddeleri grubunda yer alan bazı maddelerde yeni mahsulün piyasaya sürülmesi ile oluşan arz fazlalığı, bazı maddelerin dünya Borsalarına dayalı aşağı yönlü fiyat hareketleri, petrol ürünlerindeki fiyat ayarlamaları, Mayıs ayındaki toptan eşya fiyatları genel seviyesi üzerinde etkili oldu.

Mayıs ayında kimyevi maddelerde yüzde 4,84, işlenmemiş maddelerde yüzde 2,55, inşaat malzemelerinde yüzde 1,89, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,33, madenlerde yüzde 0,94 artış kaydedilirken, gıda maddelerinde yüzde 4,82 ve mensucatta yüzde 1,24 azalış izlendi.

2010 Mayıs ayında yüzde 9,60 olan yıllık toptan fiyat artış oranı, bu yılın aynı ayında bir önceki yıla göre artarak yüzde 13,39'a, yıllık ortalama değişim oranı ise 2010 yılında başladığı yükselme eğilimine devam ederek yüzde 11,74'e ulaştı.-DEĞERLENDİRME-İTO'nun değerlendirmesinde, 2011 Mayıs ayında ekonomiye ilişkin aşağı yönlü risklerin azalmakla beraber özellikle avro bölgesindeki sorunların devam etmesinin gelişmiş ülkelerin genişletici para politikasını sürdürmesine neden olduğu belirtilerek, ''İç talep canlılığı yanında enerji ve petrol fiyatlarındaki artışlar, gıda ve giyim sektörlerinde uygulanan gümrük vergileri ile maliyet kaynaklı fiyat hareketleri, enflasyonda artış beklentisini öne çıkarmaktadır'' denildi.