Advertisement

Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 2 milyon doları Hazine, 0,69 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve Savunma Sanayi ödemeleri gibi kalemler, 0,27 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemesinden oluştu.

Söz konusu tarihte IMF ve Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği tutar, 1 Haziran'da yapılan ödeme de dahil edildiğinde 5 milyar 673,87 milyon doları buldu.

Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 4 milyar 84,79 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 2011 yılında aylar itibarıyla yaptığı dış borç ödemeleri şöyle:(milyon dolar)Aylar Hazine Diğer TCMB IMF'ye yapılan Türk Savunma Toplam

ödemeler Fonu ödemeler

------ ------- ------- ---------- ------------ ---------- ----------

Ocak 1.663,79 72,57 7,31 - - 1.743,67

Şubat 473,06 112,83 26,10 412,43 - 1.024,42

Mart 734,58 175,37 36,17 147,76 - 1.093,88

Nisan 563,07 85,97 8,78 251,68 - 909,50

Mayıs 648,29 51,29 31,11 168,75 899,44

Haziran(*) 2,00 0,69 0,27 - - 2,96

TOPLAM 4.084,79 498,72 109,74 980,62 - 5.673,87(*) 1 Haziran tarihlerinde yapılan ödemeler.