Advertisement

Halk ayaklanmasının ardından iflas etmeye yaklaşan Mısır ekonomisini kurtarmak üzere, IMF 3 milyar dolar kredi verecek. Şubat ayında Başkan Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin sonrasında geçici hükümetin ekonomiyi ayakta tutma çabası, IMF'nin övgülerini aldı.

Ülkedeki halk isyanı, birçok yatırımcıyı ve turisti Mısır'dan uzaklaştırırken, vergi gelirlerindeki azalma da ülke ekonomisinde nakit sıkıntısı yarattı. 3 milyar dolarlık kredi, şimdi IMF Yönetim Kurulu, Mısır bakanlar kurulu ve ordu konseyinin resmi onayını bekliyor.  

Mısır, geçtiğimiz hafta harcamalarda artış öngören 2011-2012 bütçesini onayladı. Artan harcamaların büyük çoğunluğu dar gelirli ailelere yardım olarak kullanılacak. Zengin ve fakir arasındaki gelir dağılımındaki büyüyen fark, ülkedeki halk isyanlarını ateşlemişti.

Mısır geçici hükümetinin bütçe çalışmalarını da takdir eden IMF, ülkenin bütçe harcamalarının ekonomik toparlanma, istihdam yaratma ve gelir dağılımını düzeltmek için kullanılmasını doğru bir politika olarak yorumladı.

Kapat