Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Mehmet Küçük, Danıştayın ''Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik''in bazı maddelerinin yürütmeyi durdurma kararının, ara karar olduğunu ve nihai kararın henüz verilmediğini bildirdi.

Danıştay 13. Dairesinin söz konusu yönetmeliğin bazı hükümlerinin yürütmeyi durdurma kararını değerlendirren Küçük, ''Kurumumuz nihai karara göre gerekli işlemleri tesis edecek'' dedi.

Ankara Barosunun yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı dava üzerine Danıştay 13. Dairesinin, 4 madde ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan Küçük, bu maddelerden iki tanesinin 6111 sayılı Torba Yasa kapsamında yeniden düzenlendiğini kaydetti.

Küçük, ''yargılanması devam edenler ile mahkum olanlara veya aynı kanunlara aykırılıktan dolayı iki defadan fazla ön ödemede bulunması nedeniyle haklarında kamu davası açılmamış ya da düşmüş olanlara satış, dağıtım veya uygun belgesi verilmez, verilmiş olanlar da iptal edilir'' maddesinin, ''yargılama süreci devam edenlerin kamu sağlığını veya tütün alkol piyasasının güvenliğini bozucu nitelikte olması halinde, yargılama sürecinde yetkili mahkemece mevcut delil durumuna göre belgelerin askıya alınması tedbirine karar verilir'' şeklinde yeniden düzenlediklerini söyledi.

Alkollü içkilerin internet üzerinden satışıyla ilgili maddeye de Torba Yasa ile yeni bir düzenleme getirildiğini anlatan Küçük, alkollü içkilerin internet üzerinden nihai tüketicilere satışının tütün mamullerinde olduğu gibi yasaklandığını kaydetti. Küçük, yönetmeliğin söz konusu iki maddesinin Resmi Gazete sürecinde bulunduğunu bildirdi.-''ANNELERİNDEN, BABALARINDAN, DEDELERİNDEN ALDIKLARI HARÇLIKLARLA ALIYORLAR''-


TAPDK Başkanı Küçük, Danıştay 13. Dairesinin, yönetmeliğin, ''Hacmi 20 cl ve altında bulunan ambalajlardaki alkollü içkilerin bakkal ve marketlerde satılamayacağı'' ve ''Çocukları ve gençleri hedef alan veya bu kişilerin ilgi alanına giren etkinliklerde alkollü içki satılamayacağına'' ilişkin hükümlerinin yürütmesini durdurduğunu hatırlattı.

20 cl ve altındaki alkollü içkilerin kolay ulaşılabilir ortamlarda satılmaması için tedbir aldıklarını kaydeden Küçük, ''Çünkü gençlerimiz, annelerinden, babalarından, dedelerinden aldıkları harçlıklarla çok kolaylıkla bunu alıyorlar, ceplerine koyuyorlar, ortalıkta içiyorlar'' dedi.

Küçük, yönetmeliğin amacının suistimalleri önlemek olduğuna dikkati çekerek, son günlerde sahte içkiden kaynaklanan ölümlerde, alkollü içkinin belgeli bir satıcı tarafından, belli bir yerde satılmasının ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığını söyledi.

''Bu ölümlere sebebiyet vermemek için yönetmeliğimizdeki düzenlemeleri çok önemsiyoruz'' diyen Küçük, Danıştayın ''diğer bentler ve maddelerle ilgili hukuka aykırılık bulunmamıştır'' ifadesinin de bu yöndeki sosyal sorumluluklarını perçinlediğini kaydetti.-''KAÇAĞI KONTROL ALTINA ALABİLMEK İÇİN ÖNEMLİ NOKTALAR VAR''-

TAPDK Başkanı Küçük, kayıtdışını, sahteyi, kaçağı kontrol altına alabilmek ve daha sıkı denetleyebilmek açısından yönetmelikte önemli noktalar bulunduğunu belirterek, ''Yönetmelikte 18-24 yaş arasındaki gençlerimizi teşvik edici, özendirici uygulamalardan, onları hedef alan etkinliklerde alkollü içki satışı yapılmaması tedbiri vardı, yürütmeyi durdurma kararı verildi. Nihai kararı bekleyeceğiz, bekledikten sonra düzenleme yapmamız gerekirse yapacağız'' diye konuştu.

Yönetmeliğe karşı açılmış 32 davanın bulunduğunu ifade eden Küçük, ''Bunlardan 4 tanesi yönetmeliğin tamamı, diğerleri çeşitli maddeler, fıkralar, bentler üzerine'' dedi.