Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Dış Ticaret Müsteşarlığı, 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olan pet ithalatına 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük kararı aldı. İran'dan ithal edilen camdan mamul sofra mutfak eşyası ithalatındaki ek mali yükümlülüğün süresi de 3 yıl uzatıldı.

Dış Ticaret Müsteşarlığının Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğlerine göre, ''3907.60.20.00.00'' GTİP numaralı, ''polietilen tereftalat, 78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar'' şeklinde tanımlanan Pet ithalatında, daha önce başlatılan soruşturma sonucunda, 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük için Bakanlar Kuruluna öneride bulunulması kararlaştırıldı.

Kararda ek mali yükümlülüğün birinci dönem CIF değer üzerinden yüzde 8, ikinci dönem yüzde 7,5, üçüncü dönem de yüzde 7 oranında uygulanması öngörüldü.

İran menşeli camdan mamul sofra mutfak eşyası ithalatındaki gözden geçirme soruşturması sonucunda da, İran menşeli söz konusu eşya ithalatındaki mevcut korunma önlemlerinin 3 yıl daha uygulanması için Bakanlar Kuruluna öneri götürülmesi görüşüne varıldı.

İran'dan ithal edilen camdan mamul sofra mutfak eşyasındaki ek mali yükümlülük, brüt kilogram için birinci yıl 0,75 dolar, ikinci yıl 0,70 dolar, üçüncü yıl da 0,65 dolar olarak tespit edildi.

PAMUK İPLİĞİ İTHALATI

Bu arada Dış Ticaret Müsteşarlığının bir başka Korunma Önlemi Tebliği uyarınca da, ''pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) 'ağırlık itibariyle yüzde 85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar'' ithalatında korunma önlemi olarak 3 yıl süreyle uygulanan ek mali yükümlülüğün uzatılması için gözden geçirme soruşturması açıldı.

Bu süreçte de söz konusu ürün ithalatına net kilogram başına 0,29 dolar ile 0,85 dolar arasında ek mali yükümlük uygulanması, 52.05 G.T.P'nin altındaki diğer ürünlerde de, aynı tutardaki ek mali yükümlülüğün 200 gün süreyle geçerli olması için Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar verildi.