Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'de 2011 yılı Mart döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,9 puan azalarak, yüzde 10,8 oldu.

İşsizlik oranı 2010 Mart döneminde yüzde 13,7 seviyesinde idi.

Tarım dışı işsizlik yüzde 13,4 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,3 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Mart Dönemi Sonuçlarına (Şubat, Mart, Nisan 2011)'' göre, 2010 yılı Mart ayında 3 milyon 438 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl söz konusu dönemde 2 milyon 816 bin kişi oldu.

İstihdam ise 21 milyon 741 binden, 23 milyon 286 bin kişiye çıktı.

Türkiye'de, 2011 Mart döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 545 bin kişi arttı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Mart Dönemi Sonuçlarına (Şubat, Mart, Nisan 2011)'' göre, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 909 bin kişilik artış ile 72 milyon 14 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise (15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfus) 955 bin kişi artarak, 53 milyon 242 bin kişiye ulaştı.

2011 yılının Mart döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık artışla yüzde 49 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,7 puanlık artışla yüzde 71, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 27,9 oldu.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımlarına bakıldığında, toplam işgücünün yüzde 16,5'ini 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.

Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı erkekler için yüzde 69,1, kadınlar için yüzde 24 oldu. Yükseköğretim mezunu erkeklerde yüzde 85,4 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda yüzde 72 düzeyinde gerçekleşti.

İSTİHDAMDA TARIM SEKTÖRÜNÜN PAYI 0,9 PUAN ARTTI

2010 yılı Mart döneminde 21 milyon 741 bin kişi istihdam edilirken, bu yıl aynı dönemde sayı 23 milyon 286 bin kişiye çıktı. İstihdamın sektörel kompozisyonuna bakıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,9 puan, sanayi sektörünün payının 0,8 puan, inşaat sektörünün payının 0,4 puan arttığı, hizmetler sektörünün payının ise 2,1 puan azaldığı gözlendi.

Buna göre, bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 589 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı da 956 bin kişi arttı. Mart 2011 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 24,8'i tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 6,2'si inşaat, yüzde 48,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 13,2'Sİ ÜCRETSİZ AİLE İŞÇİSİ

Mart döneminde istihdam edilenlerin yüzde 71,3'ünü erkek nüfus oluşturdu.

Öte yandan istihdam edilenlerin yüzde 59,3'ü lise altı eğitimliler, yüzde 61,2'si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 25,6'sı kendi hesabına veya işveren, yüzde 13,2'si ise ücretsiz aile işçilerinden meydana geldi.

İstihdam edilenlerin yüzde 58,8'i 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinde, yüzde 3'ünün ek bir işte çalıştığı, yüzde 3'ünün mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 90'ı sürekli bir işte istihdam ediliyor.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM, YÜZDE 41,3 OLDU

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, Martta geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 41,3 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, 2010 yılının aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 85,1'den yüzde 82,6'ya, tarım dışı sektörlerde yüzde 28,5'ten yüzde 27,7'ye geriledi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 20'NİN ALTINA İNDİ

2011 Mart döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 622 bin kişi azalarak, 2 milyon 816 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı ise 2,9 puanlık azalışla yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 3 puanlık gerilemeyle yüzde 12,6, kırsal yerlerde ise 2,6 puanlık düşüşle yüzde 7,1 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,3 puanlık azalışla, yüzde 19,3'e geriledi.

Bu dönemde işsizlerin yüzde 30,5'i eş-dost aracılığıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 90,3'ü (2 milyon 543 bin kişi) daha önce bir işte istihdam edildi. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 46,7'si hizmetler, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 20,2'si inşaat, yüzde 8,5'i tarım sektöründe çalıştı, yüzde 3,6'sı ise 8 yıldan önce işinden ayrıldı.

İşsizlik gerekçelerine bakıldığında da işsizlerin yüzde 32,7'sini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 15,3'ünü işten çıkarılanlar, yüzde 15,9'unu kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8,1'ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 8,5'ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 8,6'sını öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 10,8'ini ise diğer nedenler oluşturdu.

322 BİN KİŞİ, BU DÖNEMDE İŞTEN AYRILDI

TÜİK araştırmasına göre, Mart 2011 döneminde 1 milyon 808 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 7,8 olarak belirlendi, işe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 33'ü 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Söz konusu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 21,7'si sanayi, yüzde 36,3'ü hizmetler, yüzde 24,9'u inşaat sektöründe, yüzde 17,1'i ise tarım sektöründe işe başladı.

Mevcut işsizlerin yüzde 11,4'ünü (322 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GÖSTERGELER

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında, 2011 yılı Mart döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 97 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 43 bin kişilik azalış gözlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre herhangi bir değişim göstermedi ve yüzde 49,8 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 44,9, işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 9,9 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜ ANKETLERİ NASIL AÇIKLANIYOR?

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.