Advertisement

(A.A) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye İş Bankası A.Ş'nin kurucusu olduğu B Tipi Tahvil ve Bono (Euro Eurobond) Fonu'nun B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu'na dönüştürülmesi nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmesi talebini olumlu karşıladı ve dönüşüme ilişkin duyuru metninin yayımlandığı tarihle yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan süre zarfında başvuru konusu Fon'un yeni katılma payı satışlarının durdurulmasına karar verdi.

SPK'nın Haftalık Bültenine göre, Ata Portföy Yönetimi A.Ş'nin, 1 milyon lira olan ödenmiş sermayesinin, 1 milyon 700 bin liraya yükseltilmesi amacıyla ''Sermaye'' başlıklı esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi talebi olumlu karşılandı.

Hedef Menkul Kıymetler Yatırım Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin menkul kıymetler yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılması başvurusu ile Şirket esas sözleşmesinin menkul kıymetler yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirilmesine yönelik esas sözleşme değişikliklerinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

Kurul, Türkiye İş Bankası A.Ş'nin kurucusu olduğu B Tipi Tahvil ve Bono (Euro Eurobond) Fonu'nun B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu'na dönüştürülmesi nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmesi talebini olumlu karşıladı ve dönüşüme ilişkin duyuru metninin yayımlandığı tarihle yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi arasında kalan süre zarfında başvuru konusu Fon'un yeni katılma payı satışlarının durdurulmasına karar verdi.

Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin, ortaklarından Compagnie Financiere De Camondo ve Seda Birdal'ın sahip oldukları ortaklık paylarının 9 Mayıs 2011 tarihinde yapılan hisse alım/satım sözleşmesi kapsamında Namık Kemal Gökalp'e satış yolu ile devredilmesine izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

Akdeniz Menkul Değerler A.Ş'nin, Noor Capital Markets Menkul Değerler A.Ş'nin (aracı kurum) kuruluşuna izin verilmesi için sahip olduğu yetki belgelerinin iptali talebiyle Kurul'a yaptığı başvuru ile Aracı Kurum'un kuruluşu için kurucu ortaklar tarafından Kurul'a iletilen başvurunun değerlendirilmesi sonucunda Noor Capital Menkul Değerler A.Ş'nin kuruluşuna izin verilmesi talebine ilişkin yapılan başvurunun olumlu karşılanmasına karar verildi.

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş'nin (Aracı Kurum) nihai ana ortağı konumundaki Morgan Stanley'in Seri B imtiyazlı hisselerinin tamamının adi hisse senetlerine dönüştürülerek Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc'e devredilmesi sebebiyle Aracı Kurum ortaklık yapısında oluşacak dolaylı pay devri için Kurul'a yaptığı başvuru; ''Kurul'a cevabi yazı göndermemiş olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilecek herhangi bir olumsuz görüşte durumun tekrar değerlendirilmesi ve Aracı Kurum yönetim kurulunca konu hakkındaki her türlü gelişmenin kendilerine bildirimini takip eden 10 iş günü içinde Kurulun bilgilendirmesi'' şartıyla olumlu karşılandı.

Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş de değerleme hizmeti vermek üzere listeye alındı.