Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Genel Karşılıklar başlığı altında yayımlanan düzenlemeye göre; Genel karşılık hesaplama dönemleri itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan finansal verilerine göre tüketici kredilerinin toplam kredilerine oranı yüzde yirminin (yüzde 20) üzerinde olan bankalar ile taşıt ve konut kredileri dışındaki tüketici kredilerinden donuk alacak olarak sınıflandırılanların taşıt ve konut kredileri dışındaki tüketici kredilerine oranı yüzde sekizin (yüzde 8) üzerinde bulunan bankalar, genel karşılık oranını Birinci Grupta izlenen taşıt ve konut kredisi dışındaki tüketici kredileri için kredilerin vadeleri boyunca yüzde dört (yüzde 4) olarak, İkinci Grupta izlenen taşıt ve konut kredisi dışındaki tüketici kredileri için kredilerin vadeleri boyunca yüzde sekiz (yüzde 8) olarak uygulanacak.

Bu hüküm, bugünden itibaren kullandırılan krediler için uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte de değişikliğe gitti. Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

-BDDK'DAN TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ

BDDK'nın, Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince alacakları için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ değişikliğine göre, finansman şirketleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemleri itibarıyla konut ve taşıt kredisi dışındaki tüketici kredileri için kredi tutarının yüzde 4'ü oranında, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde 30 günden fazla, ancak 90 günden az gecikme olan bu nitelikteki krediler için kredi tutarının yüzde 8'i oranında genel karşılık ayıracaklar.

Bu madde, bugünden itibaren kullandırılan krediler için uygulanmak üzere bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

-LİBYA İLE İLİŞKİLİ ALACAKLAR-

Tebliğle, ''Libya'da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Libya'da ve/veya Libya'ya yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alacaklar'' konusu da düzenlendi.

Buna göre, şirketlerin Libya'da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Libya'da ve/veya Libya'ya yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile gerçekleştirdikleri işlemlerden kaynaklanan alacakları hakkında 31 Aralık 2012 tarihine kadar şu hükümler uygulanacak:

-Libya'da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler veya Türkiye'de veya yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin Libya'da ve/veya Libya'ya yönelik faaliyetleri ile ilgili gerçekleştirdikleri işlemlerden kaynaklanan alacakları dışında özel karşılık ayrılan diğer alacakların bulunması halinde Libya ile ilişkili alacaklar da özel karşılık ayrılan alacaklar arasında sınıflandırılacak. Ancak, bu alacaklar için öngörülen oranlarda özel karşılık ayrılması şirketlerin ihtiyarında olacak.

Söz konusu alacaklara ilişkin olarak şirkete olan ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin geçici likidite sıkıntısından kaynaklanması halinde, borçluya likidite gücü kazandırmak ve şirket alacağının tahsilini sağlamak amacıyla gecikmiş faizler de dahil olmak üzere alacaklar, bu maddede belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla üç defayla sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek ya da yeni bir itfa planına bağlanabilecek. Yeniden yapılandırma, bu madde uygulamasında, bir alacağın şirket tarafından uygun görülmesi halinde mevcut kredi ya da alacağın vadesinin uzatılması suretiyle veya bir başka şekilde yeni bir borç ödeme planına bağlanmasını ifade edecek.

Bu bent kapsamında yeniden yapılandırılan alacaklar, şu koşullarla özel karşılık ayrılması gerekmeyen alacaklar arasında izlenebilecek:

Birinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde 5'inin geri ödenmiş olması, en az 3 ay süreyle izlendikleri hesapta takip edilmeleri, ikinci yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde 10'unun geri ödenmiş olması, en az 6 ay süreyle izlendikleri hesapta takip edilmeleri, üçüncü yeniden yapılandırmada toplam alacak tutarının yüzde 15'inin geri ödenmiş olması, en az bir yıl süreyle izlendikleri hesapta takip edilmeleri ve ödeme planında öngörülen ödemelerin aksatılmaması.

Bu madde uygulamasında geçici likidite sıkıntısı, yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirebilecek ödeme gücüne sahip olan bir kredi borçlusunun normal faaliyetlerden kaynaklanan fon giriş ve çıkışlarının, satış gelirlerinin veya faaliyet gelirlerinin beklenmedik ve geçici bir nedene bağlı olarak dalgalanmasından dolayı düzensiz hale gelmesinden kaynaklanan yönetilebilir bir nakit açığı olarak dikkate alınacak.