TVRadyo

Merkez Bankası haftalık verilerini açıkladı

Merkez Bankası haftalık verilerini açıkladı

23 Haziran 2011 Perşembe, 14:55 Güncelleme: 23 Haziran 2011 Perşembe, 15:27

Merkez Bankasının brüt Döviz rezervleri bir haftada 1 milyar 510 milyon dolar azalarak, 17 Haziran 2011 tarihi itibariyle 92 milyar 295 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 10 Haziran 2011 tarihinde 93 milyar 805 milyon dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankasının söz konusu tarihte 99 milyar 162 milyon dolar olan toplam rezervleri ise 97 milyar 652 milyon dolara indi. Söz konusu rezervin 5 milyar 357 milyon dolarını yine altın oluşturdu.

Merkez Bankası rezervleri dönemler itibarıyla şöyle oldu:. (Milyon ABD Doları)

. Brüt

. Döviz Toplam

Tarih Altın Rezervi Rezerv

---------- ------ ------- ------

29.01.10 4.121 70.778 74.899

25.06.10 4.153 70.616 74.769

31.12.10 5.264 80.696 85.960

28.01.11 5.264 82.335 87.599

25.02.11 5.264 82.577 87.841

25.03.11 5.264 86.205 91.469

01.04.11 5.357 86.792 92.149

08.04.11 5.357 87.009 92.366

15.04.11 5.357 88.052 93.409

22.04.11 5.357 88.711 94.068

29.04.11 5.357 90.221 95.578

06.05.11 5.357 89.931 95.288

13.05.11 5.357 89.486 94.843

20.05.11 5.357 89.454 94.811

27.05.11 5.357 91.396 96.753

03.06.11 5.357 92.200 97.557

10.06.11 5.357 93.805 99.162

17.06.11 5.357 92.295 97.652
-TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTLARI TUTARI YAKLAŞIK 195,4 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı, 17 Haziran 2011 tarihi itibariyle 195 milyar 445 milyon 529 bin lira oldu.

Merkez Bankası verilerine göre, toplam tutarda bir haftada 665,5 milyon liralık artış meydana geldi.

Tüketici kredileri, 17 Haziran itibariyle 830,1 milyon lira artarak, 148 milyar 301,6 milyon liraya ulaştı. Tüketici kredilerinin 65 milyar 974,5 milyon lirası konut, 6 milyar 58,8 milyon lirası taşıt, 76 milyar 268,2 milyon lirası diğer kredilerden oluştu.

Bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 17 Haziran itibariyle 47 milyar 143,8 milyon lira oldu. TL cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı ise 47 milyar 81,6 milyon lira olarak hesaplandı.

Türk Lirası cinsinden bireysel kredi kartları tutarının 21 milyar 217,4 milyon lirasını taksitli, 25 milyar 864,1 milyon lirasını taksitsiz kullanım oluşturdu.

Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarları (bin lira) şöyle oldu:. 27.05.2011 03.06.2011 10.06.2011 17.06.2011

--------------------- ------------- ------------- ------------ ------------

Tüketici Kredileri ve

Bireysel Kredi Kartları 190.847.142 193.518.312 194.780.023 195.445.529

. Tüketici kredileri 144.565.314 146.173.233 147.471.524 148.301.668

..Konut 64.683.836 65.227.788 65.681.048 65.974.582

..Taşıt 5.950.810 6.004.645 6.029.605 6.058.868

..Diğer 73.930.668 74.940.800 75.760.871 76.268.218

. Bireysel Kredi Kartları (TL) 46.220.238 47.285.179 47.246.845 47.081.660

..TL Taksitli 20.504.117 20.799.224 20.942.445 21.217.477

..TL Taksitsiz 25.716.121 26.485.955 26.304.400 25.864.183


-BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACMİ, 523,8 MİLYAR LİRAYA GERİLEDİ

Katılım bankaları hariç bankaların kredi hacmi, 10 Haziran 2011 tarihi itibariyle 523 milyar 780,6 milyon liraya geriledi.

Merkez Bankası haftalık verilerine göre, 3 Haziran itibariyle 524 milyar 410,5 milyon lira düzeyindeki kredi hacmi, bir haftalık süreçte 629,9 milyon lira azalış gösterdi.

Mali kesime verilen krediler bu dönemde 57,6 milyon lira azaldı ve 10 milyar 824,8 milyon liraya geriledi. Bu kredilerin 7 milyar 56,6 milyon lirası mevduat bankaları, 3 milyar 768,1 milyon lirası da kalkınma ve yatırım bankaları kredilerinden oluştu.

Mali olmayan kesime verilen kredilerin ise 27,2 milyon lirasını Merkez Bankası, 494 milyar 973,2 milyon lirasını mevduat bankaları, 17 milyar 955,4 milyon lirasını da kalkınma ve yatırım bankaları kredileri oluşturdu.

Bankalardaki kredi hacmi, dönemler itibariyle şöyle oldu:. Kredi Hacmi

Tarih (Bin Lira)

-------- -----------

24.09.10 397.682.805

28.10.10 411.532.972

26.11.10 424.211.038

03.12.10 423.932.294

31.12.10 452.664.873

07.01.11 446.261.498

28.01.11 456.259.191

04.02.11 456.882.918

25.02.11 469.890.169

04.03.11 472.456.385

25.03.11 480.127.358

01.04.11 485.912.543

29.04.11 499.947.327

06.05.11 502.504.439

13.05.11 508.884.728

20.05.11 509.892.708

27.05.11 517.151.823

03.06.11 524.410.561

10.06.11 523.780.627


-TÜRKİYE, 1-22 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA 660,47 MİLYON DOLAR DIŞ BORÇ ÖDEMESİ YAPTI

Türkiye, özel sektör borçları hariç, 1-22 Haziran tarihleri arasında 660,47 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

Merkez Bankasının haftalık verilerine göre, dış borç ödemesinin 298,09 milyon doları Hazine, 173,80 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve Savunma Sanayi ödemeleri gibi kalemler, 38,27 milyon doları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemesinden, 150,31 milyon doları IMF'ye yapılan ödemelerden oluştu.

Söz konusu tarihte Türk Savunma Fonuna ödeme yapılmadı.

Türkiye'nin, yılın başından itibaren ödediği tutar, 1-22 Haziran döneminde yapılan ödeme de dahil edildiğinde 6 milyar 331,38 milyon doları buldu.

Bu zamana kadar yapılan toplam ödemenin 4 milyar 380,88 milyon dolarını Hazine tek başına gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 2011 yılında aylar itibarıyla yaptığı dış borç ödemeleri şöyle:(milyon dolar)Aylar Hazine Diğer TCMB IMF'ye yapılan Türk Savunma Toplam

ödemeler Fonu ödemeler

------ ------- ------- ---------- ------------ ---------- ----------

Ocak 1.663,79 72,57 7,31 - - 1.743,67

Şubat 473,06 112,83 26,10 412,43 - 1.024,42

Mart 734,58 175,37 36,17 147,76 - 1.093,88

Nisan 563,07 85,97 8,78 251,68 - 909,50

Mayıs 648,29 51,29 31,11 168,75 899,44

Haziran(*) 298,09 173,80 38,27 150,31 - 660,47TOPLAM 4.380,88 671,83 147,74 1.130,93 - 6.331,38
(*) 1-22 Haziran tarihleri arasında yapılan ödemeler.-BANKALARDAKİ TOPLAM MEVDUAT, 1 HAFTADA YAKLAŞIK 1 MİLYAR 294 MİLYON LİRA AZALARAK, 589 MİLYAR 594 MİLYON LİRAYA GERİLEDİ

Bankalardaki toplam mevduat, bir haftada 1 milyar 293,9 milyon lira azalarak, 10 Haziran itibariyle 589 milyar 594 milyon liraya geriledi.

Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat 3 Haziran 2011 tarihinde 590 milyar 887,9 milyon lira düzeyindeydi.

10 Haziran itibariyle TL cinsinden mevduat, 1 milyar 103 milyon lira artarak, 409 milyar 324,7 milyon liraya çıktı. Yabancı para cinsinden mevduat da 177 milyon lira azalarak, 163 milyar 615,4 milyon lira oldu.

Bankalararası mevduat ise 2 milyar 219,9 milyon lira azalarak, 16 milyar 653,8 milyon liraya indi. Bunun 7 milyar 849,6 milyon lirası Türk lirası, 8 milyar 804,1 milyon lirası yabancı paradan oluştu.

Bankalardaki mevduat, dönemler itibariyle şöyle oldu:(Bin TL)

TARİH Bankalardaki Yabancı Bankalardaki TL Toplam

. Mevduat Mevduat Mevduat

------- -------------------- ------------------ -----------------

25.06.10 141.928.812 346.045.591 498.539.388

30.07.10 144.791.259 352.231.777 507.091.103

27.08.10 148.222.805 353.015.653 510.674.108

24.09.10 149.664.492 350.550.833 513.935.188

28.10.10 151.876.177 354.728.002 519.956.839

26.11.10 152.155.994 359.885.633 526.006.850

31.12.10 151.937.739 384.132.360 553.704.994

28.01.11 149.986.071 381.446.900 545.079.353

04.02.11 149.483.005 381.953.833 547.929.532

25.02.11 158.524.680 391.312.306 566.672.076

04.03.11 159.152.496 389.947.388 568.115.806

25.03.11 162.719.058 398.068.628 578.365.137

01.04.11 160.970.027 397.951.625 577.218.627

29.04.11 161.639.750 398.070.552 577.760.420

06.05.11 162.505.972 399.705.368 579.800.963

13.05.11 164.804.209 410.728.229 593.303.996

20.05.11 162.539.385 406.333.590 585.003.378

27.05.11 164.117.153 412.503.640 592.911.469

03.06.11 163.792.538 408.221.708 590.887.991

10.06.11 163.615.448 409.324.774 589.594.034

ÖNE ÇIKAN HABERLER
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 96.121 -0,50
USD/TRY 6,2049 -0,72
EUR/TRY 7,3099 0,13
EUR/USD 1,1757 0,72
FAİZ 25,40 0,32
ALTIN/ONS 1.205,41 0,11
BRENT 78,79 -0,77
Yukarı