Advertisement

Merkez Bankasının imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalar arasında yaptığı anket çalışmasına göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ''artış'' diyenler lehine olan seyrin, bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görüldü.

Merkez Bankası, Haziran ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.888 iş yerinde gerçekleştirdiği İktisadi Yönelim Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ''artış'' diyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği görüldü. Son üç ayda alınan toplam ve iç piyasa sipariş miktarlarındaki artış seyrinin güçlenerek, ihracat siparişlerindeki artış seyrinin ise zayıflayarak sürdüğü gözlendi.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerde, 2011 yılında gözlenen iyileşmenin sürdüğü, mevcut mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise güçlendiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmeler, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıflayarak sürdüğü, gelecek üç aydaki toplam iç piyasa ve ihracat sipariş miktarı beklentilerindeki artış seyrinin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek üç aydaki toplam istihdam artış beklentisinin ve gelecek 12 aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarındaki artış yönlü seyrin de zayıflayarak sürdüğü gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerinde son üç aydaki artış eğiliminin ve gelecek üç aydaki artış beklentilerinin devam ettiği görülürken, gelecek üç ayda satış fiyatlarındaki artış beklentilerinin de güçlenerek sürdüğü gözlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibariyle yıllık ÜFE beklentisi ise geçen ay ile aynı seviyede gerçekleşerek yüzde 7,8 oldu.

Sanayi dalındaki genel gidişat konusunda iyimserler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği görüldü. İçinde bulunduğu sanayi dalı hakkında bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,7 olurken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,9, görüşünün bir ay öncesine göre değişmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 75,4 oldu.