Advertisement

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2011 yılı ilk çeyrekte cari fiyatlarla yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketimi 218 milyar 213,4 milyon lira oldu. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 186 milyar 314 milyon lira düzeyindeydi. Buna göre iç tüketimdeki artış, yüzde 17,1'i buldu.Yerleşik hanehalklarının yurtiçi tüketimi 211,6 milyar lira, yurtdışı tüketimi de 1,9 milyar lira olarak hesaplandı. Yabancıların Türkiye'deki tüketimi de yaklaşık 6,6 milyar lira oldu.

EKONOMİ YÜZDE 11, HANEHALKI TÜKETİMİ YÜZDE 11,6 BÜYÜDÜ

Ülke ekonomisindeki büyüme oranı hesabında, sabit fiyatlar (1998 fiyatlarıyla) esas alınıyor. Buna göre ülke ekonomisinin yüzde 11 büyüme gösterdiği ilk çeyrekte, yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının yurtiçi tüketimindeki büyüme yüzde 11,6 oldu.Yerleşik hane halklarının yurtiçi ve yurtdışı tüketim toplamındaki büyüme ise yüzde 12,1'e ulaştı.Geçen yılın ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 12 büyümüş, yerleşik ve yerleşik olmayan hanenalklarının yurtiçi tüketimi yüzde 7,3, yerleşik hanehalklarının tüketimi ise yüzde 7,5 büyüme göstermişti.

GİYİM VE AYAKKABI HARCAMALARI, YÜZDE 29 ARTTI

Yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının 218,2 milyar liralık yurtiçi tüketiminin dağılımına bakıldığında, ilk sırayı 56,6 milyar lira ile gıda, içki ve tütün aldı.Bunu 44,4 milyar lira ile konut, su elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, 37,9 milyar lira ile ulaştırma ve haberleşme, 20,4 milyar lira ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri izledi.Hanehalkları bu dönemde giyim ve ayakkabı için 12,8 milyar lira, lokanta ve otel harcamaları için 10,6 milyar lira, eğlence ve kültür için 8,3 milyar lira harcadı.

Hanehalkları yılın ilk çeyreğinde sağlık için 7,8 milyar lira eğitim için 3,7 milyar lira harcama yaptı.Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, gıda, içki ve tütün için 7,8 milyar lira, ulaştırma ve haberleşme için 7,8 milyar lira, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar için 3,2 milyar lira daha fazla harcama yapılması dikkati çekti.Giyim ve ayakkabıya ayrılan para da yaklaşık 2,9 milyar lira (yüzde 29) artışla 12 milyar 836,9 milyar liraya ulaştı.

ÖZEL SEKTÖRÜN TÜKETİMİ, YÜZDE 52 ARTIŞ GÖSTERDİ

Söz konusunu dönemde yatırım-üretim için ayrılan harcamalara bakıldığında, 2010 yılı ilk çeyrekte 7,4 milyar lira olan kamu sektörünün harcamaları 8,4 milyar liraya çıktı. Bu harcamaların, yaklaşık 8 milyar lirasını inşaat, 437 milyon lirasını da makine ve teçhizat oluşturdu.Özel sektörün tüketiminde ise daha belirgin bir artış gözlendi. Tüketim harcaması yaklaşık yüzde 52 artışla 55,4 milyar liraya ulaştı.

Makine, teçhizat bunun 37,4 milyar lirasını, inşaat da 18 milyar lirasını oluşturdu.Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumunun 43,8 milyar liradan 63,8 milyar liraya yükselmesi de dikkati çekti.Sözkonusu dönemde devletin nihai tüketim harcamaları da 32,9 milyar liradan 38,3 milyar liraya ulaştı.